Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Martina Fraňka

f 211a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 49 ten vejš psaný Martin koupil ten grunt od rybářů po nebožt[íku] Vaňkovi Dryáčkovi i s říkou zůstalej za 44 zl. Na to závdanku položil 5 zl 15 gr a ostatek platiti má od leta [15]95 při Vánocích po 4 zl. Ta všecka summa i s závdankem náleží s[irotkům] n[nebožtíka] Vaňka Dryáčkova. Rukojmě za placení a opravu gruntu Matěj Malýho Jana, Martin Kunovský S R S N.
Letha [15]95 položil Martin Franěk za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.

Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán od plesníka a rybářů Tomkovi Opavskýmu za summu 34 ½ zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Petr Kalvinitský u Novej brány, Macek Hajný S R S A N. Za to závdanku položil 2 zl a ostatek platiti má po 2 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Ty 2 zl závdanku za plesníkem Jírú Čechovým zůstávají, sou vydány do statku Vaňka Dryjáčka na místě Martina Fraňka.
f 211b
Leta 1598 položil Tomek Opavský za grunt na sirotky n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčka 2 zl. Actum za plesníka Jíry Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Tomek Opavský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře ten podsedek z řekou po smrti otce svého ujal Staňa syn jeho v summě 34 ½ zl. Z toho sobě srazil dílu svého místo závdanku 2 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. rukojmě všickni rybáři R S A N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka předních 25 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Fraňka Rybáře 5 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomka Opavského 4 zl.
Letha 1600 za plesníka ut s[upr]a položil Staňa na sirotky Vaňka Dryáčníka (!) 2 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Staňa na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčníka 1 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Staňa na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčníka 1 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Staňa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 1 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Staňa za g[runt] zadržalých a letojších na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 4 zl.

f 212a
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři prodali podsedek ut s[upr]a z řekou a pasekami, což k ní od starodávna přináleží, Janovi Fraňkovi za summu 34 zl 15 gr. Z toho sobě srazil, což jemu na tej řece náleželo 5 zl 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tejnecký, Jíra Kratochvíle S.R.S.A N.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan Franěk podsedek ut s[upr]a z řekou a pasekami, což k ní od starodávna přináleží, Janovi Slováčkovi za summu 34 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za placení a opravu i povinnosti J.M.Páně Matouš Chroust, Adam Čudek, Jan Kutějků S.R.S.N.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a položil Jan Slováček za podsedek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Slováček za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka
2 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Jan Slováček za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka 2 zl.

Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, Jan Slováček prodal podsedek anebo pustil i s říkou Pavlovi Slováčkovi synu svému za summu 30 zl bez závdanku, platiti má na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Svoboda a Staňa Opavský S R S N. Stalo se v středu po památce s[va]té Lucie leta svrchu psaného.
Leta svrchu psaného Pavel Slováčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka peněz ročních 2 zl.

Letha 1618 za plesníka Jana Svobody týž plesník a starší prodali ten podsedek, z něhož Pavel Slováček ušel, Janovi Slováčkovi, otci téhož Pavla ut s[upr]a, za summu 30 zl bez závdanku, platiti má na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dryáčka ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Veselský a Václav Peřina S R S A N.

Pusté
f 212b
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského purgkmistr města Strážnice Jiřík Praštěk prodali ten grunt bez řeky vystavíc jej na obec města Jiříkovi Pokornému za 50 zl. Předních peněz na obec městskou náleží 40 zl a na obec rybářskou posledních peněz 10 zl, placení po vyjití tří leth po 3 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a placení gruntu Pavel Svoboda a Pavel Malíř S R S A nerozdílnou.

Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jiřík Pokorný položil za grunt obci města Strážnice 3 zl. Ty jest přijal pan purgkmistr Praštěk města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný položil za gr[unt] obci města Strážnice 1 zl 15 gr. Ty jest přijal p[an] purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný položil za gr[unt] obci města Stráž[nice] 1 zl 15 gr. Ty jest přijal p[an] purgkmistr Martin Mráz.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jiřík Pokorný položil peněz ročních městské obci 2 zl. Ty přijal p[an] Pavel Nešporek, ten čas purgkmistr.
f 213a
Letha Páně 1646 za Jana Veselského plesníka Jiřík Pokorný položil na svůj grunt svrchu psaný, jakž v zápise zaznamenáno jest, 17 zl 4 gr 2 den. Takové peníze purgkmistr pan Lorenc Peypolt v své ruce přijal a takové peníze náležejí obci města Strážnice.