Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Nápadníci po nebožt[íku] Vojtkovi Halíkovým

f 68

Ondrovi se vyhledalo spravedlnosti 17 zl.
Vaňkovi též náleží podle vyhledání 32 zl.
Jíra nápadník ten byl na zámku drábem, zabil jednoho člověka, chodí po svej vůli. Vyhledalo se jemu spravedlnosti
36 zl 22 ½ gr.
Summa což těm nápadníkům náleží 85 zl 22 ½ gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě v Dobrej hoře, kterýž Mikuláš Šimonců drží, 28 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Item na Vávrovi Malého Jana mají za louku 13 zl. Ty se mají od letha 1594 při Vánocích pokládati po 3 zl.
Těch 13 zl za louku mají se pokládati od letha [15]96 z oužitku od Martina Horáčka, jakž při sirot[cích] n[ebožtíka] Vávry Malého Jana o tom položeno najdeš, po 4 zl.
f 68
Item na Janovi Remšovi, kterýž má letha 1594 o Vánocích položiti 1 zl.
A při právě hotových býti má 43 zl 22 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Remšovýho za grunth 1 zl. Jest v truhlici sirotčí.
Téhož letha přijato od Mikoláše Šimoncovýho za vinohrad peněz ročních 4 zl. Sou do truhlice dány.

Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti 36 zl 22 ½ gr náleželo, taková spravedlnost, poněvadž zběhlým sirot[kem] zůstává, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, z níž jest od Jeho Mi[l]osti vyzdviženo 14 zl 27 gr a ostatek odvedeno sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha 21 zl 25 ½ gr.

Více přijato na vyšlou spravedlnost do sirotčí truhlice
5 zl.
Vydání:
Item Vaňkovi dáno 4 zl 17 gr 6 den.
Item Ondrovi dáno na díl jeho 4 zl 17 gr 6 den.
Od statku svrchu psaného spravení Václavovi Letovskému dáno 24 gr 2 den

Letha [15]96 přijato od Mikoláše Šimonce za vinohrad 2 zl.
Vaňkovi dáno na díl jeho 1 zl.
A Ondrovi dáno též 1 zl.
Leta [15]97 přijato od Mikoláše Šimonce za vinohrad 2 zl.
f 69
Letha 1598 přijato od Mikuláše Šimonce za vinohrad 2 zl.
Více položeno od něho za vinohrad 2 zl.
Dáno Vaňkovi na díl jeho z hotových peněz 3 zl.

Ondrovi též dáno na díl jeho z hotových peněz 3 zl a na vyšlou spravedlnost 2 zl, učiní toho 5 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Šimonce za vinohrad 4 zl. Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 2 zl a Vaňkovi též dáno na díl jeho 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Šimonce za vinohrad 4 zl.
Od Kateřiny a Zuzanny, s[irotků] n[ebožtíka] Vávry Malého Jana, přijato za louku a vinohrad na doplacení toho ostatních peněz, jakž napřed psáno, 13 zl.
Do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha dáno podli odvodu po Jírovi sirotku zběhlým 8 zl.l
Ondrovi dodáno ostatek spravedlnosti jeho 4 zl 6 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Vaňkovi též dáno na díl jeho 4 zl 24 gr.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Mikuláše Šimonce za vinohrad 2 zl.
Vaňkovi dáno na díl jeho ty 2 zl. Zuostává se ještě je[mu] dodati 14 zl 14 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Mikuláše Šimunce za vinohrad 1 zl. Zuost[ává] ještě dopláceti 7 zl.
Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.

Jakož náleželo s[irotkům] n[ebožtíka] Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých na vinohradě Mikuláše Šimonce
7 zl, ty peníze Petr Kaváň po Kateřině ženě své, dceři n[ebožtíka] téhož Kazihracha, prodal Mikulášovi Šimoncovi za
2 měřice žita. A tak Šimonec vinohrad zouplna docela zaplatil.