Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožt[íka] Jarolíma Němce

f 55a

Jest jich dvý, Foltýn a Melichar, též mateř jejich třetí. Foltýn a Melichar dávno své vůle užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Bešťáka všem společně 10 zl.
Na to jest vyšlejch a za tím Mackem zadržalé zůstávají 2 zl a ostatek se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
1 zl.

Letha [15]94 přijato od Václava Bešťáka za grunth 1 zl.
Více od něho přijato zadrželejch peněz 2 zl. Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 2 zl.
Letha [15]95 přijato od Jarolíma Němce půl peněz 15 gr. Z toho dáno Kateřině, mateři těch sirot[ků], ostatních peněz
1 zl 15 gr. A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]96 přijato od Matěje Bešťáka za grunth peněz purgkrechtních 1 ½ zl.
Letha [15]97 přijato od Matěje Bešťáka za grunth 1 zl.
Letha 1598 přijato od Matěje Bešťáka za grunt 1 zl.
A lonského roku [15]97 našlo se, že k ruce J.M. Páně vyzdviženo po Melicharovi zběhém sirotku 2 zl 15 gr. Též vyzdvižen ten ut s[upr]a 1 zl ostatek dílu Melicharového. A tak on tu spravedlnosti žádné nemá.
Téhož leta [15]98 dáno Foltýnovi na díl jeho 1 zl.
f 55b
Letha [15]99 za fojta Jana(!) Vlkového přijato od Macka Bešťáka za grunt 1 zl. Z toho vzato k ruce J.M.Páně po Melicharovi s[irotku] zběhlým 15 gr a ostatek dáno do truhlice sirotčí.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Macka Bešťáka za grunt 1 zl. Z toho vyzdviženo k ruce panské po s[irotku] zběhlým 15 gr a do truhlice vloženo na druhého sirotka 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka Bešťáka za grunt ostatek 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato [a] vydáno ostatek dílu Foltýnovi 2 zl 10 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
A po Melicharovi s[irotku] zběhlým přijato 2 zl 5 gr k ruce J.M.Páně. A tak díl jeho zouplna vyzdvižen.