Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Slavkovského ševce

f 57a

Vyhledalo se toho statku na níže psaných věcech toto:
Na požáru co zaplaceného bylo, to se škodovati muselo.
Na vinohradě v Mrhoni Anně Bartošce Písařce prodaném zaplacených jest 70 zl 7 ½ gr. Závdanku dáti má 22 zl, ostatek platiti od letha 1607 po 6 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 9 zl 22 ½ gr vyplatí.
Roubanice jedna za zámkem, prodaná Martinovi Mračnovi za
14 zl. Závdanku dáti má 1 zl a platiti od letha 1607 po 2 zl.
Druhá roubanice též za zámkem za 6 zl. Ta roubanice jest k gruntu přidaná.
Kráva 1 prodána za hotových 6 zl.
Za ložné šaty za jeden kus a jiné svršky prodané utrženo
2 zl 15 gr.
Summa statku 98 zl 22 ½ gr.

Z toho statku toto se dluhův zaplatiti má:
Na zbor strážnický poručených 10 zl.
Kantorom bratrským 1 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 19 zl.
Viktorinovi Ševci 17 zl.
Do Žeravic dluhu 25 zl.
Do cechu ševcovského 10 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Tučka 10 zl.
Pavlovi Prokšovýmu 1 zl 21 gr.
Na pohřeb naloženo podle sečtení 3 zl 9 gr.
Summa dluhův 97 zl.
f 57b
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta přijato za krávu prodanou 6 zl.
Za svršky a ložné šaty prodané přijato 2 zl 15 gr.
Od Anny Bartošky Písařky závdanku za Mrhoň přijato 22 zl.
Od Martina Mračny závdanku za roubanici za zámkem přijato
1 zl.
Z toho dáno dluhu Pavlovi Prokšovýmu 1 zl 21 gr.
Kantorom bratrským dáno 1 zl.
Na pohřeb naloženo vydáno 3 zl 9 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu na dluh dáno 10 zl.
Viktorinovi Ševci na dlu dáno 13 zl.
Janovi Rozstrhalovi do Slavkova dáno, švagru neboštíkovu, aby tu žádné spravedlnosti neměl, což připověděl, že se vztahovati nechce nyní i v časích budoucích, 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Martina Mračnového za roubanici 1 zl. Ten jest vydán na zbor strážnický.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky položila Bartoška Písařka za vinohrad 2 zl 8 gr. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský na dluh.

Od Martina Mračny přijato za rouba[nici] 2 zl. Ty sou vydány na zbor strážnický.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Anny Bartošky za vinoh[rad] 6 zl. Ty přijal pan Jan Skřičkovský na dluh svůj.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Anny Bartošky za Mrhoň 6 zl.
Od Martina Mračny za roubanici 2 zl.
Z toho dáno na zbor strážnický ostatních 7 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu ostatek dluhu 22 gr.
Pavlovi Vodičkovi dluhu n[ebožtíku] Viktorinovi Ševci povinného 8 gr.
Jakož náleželo Pavlovi, synu n[ebožtíka] Matěje Tučka, dluhu z vinohradu Anny Bartošky 10 zl, ty jest jí Pavel Tuček prodal za 3 zl hotový. A tak tu nic nemá.
f 58a
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule přijato od Martina Mračny za roubanici 2 zl. Ty přijal Pavel Vodička na místě n[ebožtíka] Viktorina Ševce.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule přijato od Martina Mračny za roubanici peněz 2 zl.
Z toho dáno Pavlovi Vodičkovi na doplacení dluhu povinného Viktorinovi Ševci 1 zl 22 gr.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule od Martina Mračny za roubanici přijato peněz 2 zl. Ty zůstávají při plesníkovi a rybářích.
Leta 1617 za plesníka Jana Svobody od Martina Mračny za roubanici přijato peněz ročních ostatních a tak jest zaplacena, 2 zl. Ty zůstávají při plesníkovi a rybářích.