Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Dům Bartoše Biskupské(ho), písaře radního

f 53a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch skoupenejch v listu 93 nadepsaný Bartoš koupil dům svůj od Kateřiny, vdovy po nebožtíkovi Matějovi Bílkovi, a od Jana syna jejího za summu 357 zl. Na to j(es)t závdanku téhož leta vyplnil 39 zl a tak ještě od leta 1594 při Vánocích rok po roku po 12 zl dopláceti zůstává 318 zl. Na to j(es)t leta ut s(upra) zadržel 12 zl.
Ta summa osobám níže psanejm náleží:
Obci strážnicské na ratouz předních peněz 206 zl.
Nápadníkom nebož(tíka) Martina Jezovita posledních peněz též náleží 112 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské Tomáš Zejda, Mikoláš Modrej, Jakub Vlach, Matěj Tuček, Jan Bílků a Mikoláš Hrdej S.R.S.A N.

Letha 94 položil Bartoš Biskupický za grunth svůj purgkrechtních (peněz) obci předměstské 12 zl.
f 53b
Letha 95 Bartoš Biskupický položil za grunth obci městské 12 zl.
Letha 96 koupil Bartoš od nápadníků nebožtíka Martina Jezuvita, což jim na tom gruntě náleželo 112 zl, za kteréž jim dal peněz hotovejch 38 zl.
Téhož letha 96 položil Bartoš obci městské za grunth 12 zl.

Letha 96 Bartoš Biskupický napřed psaný prodal týž duom svůj Davidovi Strakovi za summu 370 zl. Závdanku David Straka položil Bartošovi Písaři hned při odevzdávce 70 zl a ostatek dopláceti má od letha 97 pořadně po 12 zl. Rukojmě za placení (a) opravu gruntu i povinnosti panské Viktorin Straka, Jan Kavka, Václav Okáč, Bartoš Biskupický S.R.S.N.
Leta 1597 položil David Straka obci městské za grunt svůj 12 zl.
Téhož leta 97 prodal Bartoš Biskupický peníze, které jemu na dotčeném gru(ntě) Davida Straky náležely, jmenovitě 117 zl, a to dotčenému držiteli jmenovaného gruntu za hotových peněz 35 zl 15 gr, kterážto summa se jemu na zaplacení gruntu srazí.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.