Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Jana Machové[ho]

f 352a

Ten vejš psaný Jan má půl lánu roli s gruntem od dávných leth zaplacenej.

Leta [15]97 Jan Machův ten umřel, grunt po něm zůstalý s půl lánem roli ujal Václav syn jeho ve 100 R, kterýž platiti má od leta [15]97 po 4 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Čahrňů, Martin Lysákův, Mikoláš Škrabův, Jura Matuškův S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jan výš psaný za grunt svůj peněz ročních 4 R.
A mimo ty peníze položené srazil sobě díl svůj, což jemu z toho gruntu náleželo 16 R 20 gr. A tak ještě doplátceti zůstává od leta [15]98 sestrám a bratřím svým 79 R 10 gr.
f 352b
Leta [15]98 položil Václav Jana Machového za grunt svůj ročních peněz 4 R.
Ty přijala Kača Čavrňových.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Václav Jana Mach[ov]ého za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového
4 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklové[ho] položil Václav Jana Mach[ov]ého na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového za grunt
4 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Václav Jana Machového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového
4 R.
A skoupil od Mikuláše bratra svého, což jemu náleželo 15 R 25 gr za hotových 3 R 10 gr.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Václav Jana Machového za g[runt] na sirotky] n[ebožtíka] Jana Machového
3 R.
A skoupil od Jana Žilky muže Zuzaniného, což jí dílu jejího dodati přišlo 14 R 25 gr za hotových 2 R 2 gr. A tak díl Zuzanin vyzdvižen.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Václav Jana Machového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 2 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Václav Jana Machového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 2 R.
f 353a
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Václav Jana Machového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového
1 R.
Jakož náleželo Salomeně dílu jejího nedobraného ještě 11 R 25 gr, ty jest prodal Jan Svita muž její Václavovi Lejzovi za hotové 2 R. A tak nebude povinen platiti jednom po 1 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Václav Lejzů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.

Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil týž Václav Lejzů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Václav Lejza za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 3 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Václav Lejza položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Lejza položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Lejza položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Václav Lejza položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Machového 1 R.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Staňkového týž fojt a ouřad prodali grunt s polouláním Michalovi Búřanskému jednu čtvrt a Martinovi Vaňkovému druhou čtvrt za summu 30 R, každej ročně platiti po 1 R. Odevzdáno za volný.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Tuřanský, Tomek Horňáků SRSN.
f 353b
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového položil k obci suchovský Martin Vaňků 1 R.
L[eta] 1641 za fojta Adama Tomaníka Michal Búřanský položil za grunt na svůj kup 15 gr.
Těch 15 gr přijala obec suchovská.
Téhož leta Martin Vaňků položil za krunt svůj peněz k obci suchovské 15 gr.

Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Michal Búřanský zemřel, tehdy tenž fojt z ouřadem prodali tu čtvrt roli Martinovi Sedlářovi za summu 15 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Jan Tomeš a Mikuláš Horňák SRSaN.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Martin Vaňků položil obci souchovský 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Martin Sedlář položil
1 R.
Item Martin Vaňků položil 1 R.
Ty oboje peníze přijala obec suchovská.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Martin Sedlář peněz ročních obci souchovské 1 R.
f 354a
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Martin Vaňků obci souchovské peněz ročních 1 R.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Martin Sedlář položil peněz ročních obci souchovské 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondry prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Jírovi Dřevjanýmu za summu 10 R bez závdanku, platiti má každoročně po 1 R komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Tomčalů a Jíra Slezák SRSN.