Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Jana Pěniců

f 178a

Ten Jan Pěniců má grunth svůj s půl lánem roli koupený a již jej podle vrubu zaplacenej má.

Letha [15]98 Jan Pěnice prodal jest pro svou potřebu čtvrt roli Martinovi Liškovi za sumu 3 zl peněz hotových. A tak ji zouplna docela zaplacenou má. Act[um] v přítomnosti obou stran.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového Jan Pěnice prodal podsedek ze čtvrtí roli Řehořovi Slovákovi za sumu 28 zl. Závd[anku] jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Slovák, Vávra Krkavců, Jan Pěnice S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Řehoř Slovák za grunt svůj Janovi Pěnicovi 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Řehoř Slovák za grunt Janovi Pěnicovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového jakož Janovi Pěnicovi na tomto gruntu náleželo 22 zl, takové peníze týž Jan Pěnice prodal Izrahelovi Aronové[mu] zeti Židovi za hotových 5 zl 4 gr, kteréžto peníze Izrahel Žid koupil s dovolením Řehoře Slováka, držitele grunthu, poněvadž z to býti nemohl. A tak Jan Pěnice na tom g[runtě] nic míti nebude.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Řehoř Slovák za g[runt] Izraelovi Židu 1 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Řehoř Slovák za g[runt] Izraelovi Židu 2 zl.

Pusté místo f 178b
Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár ze čtvrtí roli Janovi Starému ze Sliska za 14 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Smolů a Mikuláš Adamů SRSAN.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Starý z Slezka položil za grunt peněz ročních 1 zl. Zůstávají při ouřadu lhotském.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Starý z Slezka položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal letoší i lonský Izrahel Žid.
Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového týž fojt s ouřadem prodali grunt pustý ze čtvrtí roli Janovi Kycovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu i povinnosti panské a obecní Jiřík Vykoukal a Jiřík Matoušků SRSAN.

Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jan Gycura(!) ročních peněz k obci tvarožnolhotskej 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jan Kyc položil za grunt k obci tvarožnolhotské, který přijali 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jan Kyc položil za grunt k obci tvarožnolhotské, kterej přijali 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jan Kyc ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Jan Kyc položil peněz ročních k obci tvarožnolhotské 1 zl.
f 179a
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž grunt napřed psaný z 1 čtvrtí roli Tomášovi Mrázkovi za 8 zlm. Platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra Štěpanec a Jíra Hřivnák SRSAN.