Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Václava Štětina

f 207a

Letha 1588 Václav Štětina koupil grunth svůj s půl lánem roli od Barbory Smutné za 90 zl, za kderejž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil Barboře Smutný a Jírovi synu jejímu 6 zl a ostatek dopláceti zůstává Barboře a synu jejímu 66 zl, ty pokládati má při Vánocích od letha [15]94 po 4 zl.
Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních Václav vejš psaný za grunth 4 zl.
Téhož letha položil zadrželejch peněz 6 zl. Z toho dáno Barboře a synu jejímu 2 zl.
A Holomkovi Židu za dluh dáno, což mu táž Barbora povinna
8 zl.
Letha [15]95 položil Václav Štětina za grunth peněz purgkrecht[ních] Barboře a synu její[mu] 4 zl.

Letha [15]96 Václav Štětina prodal ten grunth svůj s půl lánem roli a jiným k témuž gruntu příslušenství[m] Matyášovi Pulcovi za 90 zl. Místo závdanku položil roční peníze 4 zl a mimo ty položené roční peníze pustil jest Václav Štětina Matyášovi Pulcovi,
f 207b
což na tom gruntě vyplaceného měl 32 zl. A tak ještě za týž grunth od letha [15]97 pořadně pokládati a platiti má po 4 zl všeho 54 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Václav Velický, Urban Kovář, Janek Polák, Václav Kazihrach, Václav Štětina, Jakub Soválek, Blaha Žalostů, Mikuláš Kolacia S.R.S.N.
Ty 4 zl sou vydány těmto:
Holomkovi Židu dáno za dluh 2 zl a ještě se jemu vyplniti má 6 zl 18 gr.
Barboře a synu jejímu dáno 2 zl.
Letha [15]97 položil Matyáš Pulců za grunth svůj 4 zl. Z toho dáno Holomkovi [Židu] za dluh 2 zl, Barboře a synu jejímu dáno 2 zl.

Leta 1598 Matyáš Pulec majíc grunt od Václava Štětiny koupený z něho utekl a Václav Štětina zase jej ten grunt přijal, za kterejž platiti má, jakž nahoře psáno. Rukojmě svrchu psaní, kdeří za Matyáše slíbili ut s[upr]a.
Letha [15]98 položil Václav Štětina za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu za dluh jeho 1 zl a Barbora z synem svým vzala 3 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového rukojemníci, kteří za Václava Štětinu slíbili, prodali grunt svrchu psaný Urbanovi Kovářovi za summu 42 zl a cožkoli Václav Štětina na tom gruntě zaplatil, ty se škodovati musely

f 208a
za tou příčinou, že jeho žádný tak draho koupiti nechtěl, neb byl velmi spustovaný. A jakož Barboře Smutnej a synu jejímu těch 42 zl napřed psaných náleželo k vyplacení, takové peníze prodal Urbanovi Kováři za 6 měřic žita. A tak týž Urban Kovář má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Urban Kovář dal grunth svůj z půl lánem roli, s 2 koňmi, s vozem, pluhem zaplacený Václavovi Věhlavovi také za zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jan Kladivo, Jakub Soválek, Vaněk Bánovský SRSN.

Pusté místo

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Martinovi Nejedlíčkovému, kterouž přijal k podsedku svému, za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdána za volný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinších Matěj Šumart, Vojtek Býček S.R.S.A N.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Nejedlíček položil za grunt svůj, kteréž zůstávají za ouřadem 2 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Martin Nejedlíček položil za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.