Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci neboštíka Matěje Mastného

f 67a

Jest jich dvý, Václav, Markéta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých velikých v listu 121 toto:
Item na gruntě Ondry Peterkova 108 zl.
Item na vinohradě v Telecí hoře, který držel Bartoň Martinků 64 zl.
Item na druhém vinohradě v Šumědí hoře 18 zl.
Item vína dvě bečky za 22 zl.
Učiní toho všeho 212 zl.
Z toho zaplaceno dluhu podle počtu letha 1594 ve čtvrtek po s[vatém] Pavla na víru křesťanskú obrácení, při spravování novejch register učiněného 42 zl 23 gr ½ den.
A tak mimo zaplacení dluhu zůstává na ty dva díly 169 zl
17 gr 3 den. Dělíce na dva díly, příde na každý díl po 84 zl 18 gr 5 den.

Na to přijato:
Item z gruntu Ondry Peterkova 108 zl.
Item z vinohradu Jana Slováka 8 zl 22 ½ gr.
Item z druhého vinohradu v Telecí hoře 44 zl.
Pars 160 zl 22 ½ gr.
f 67b
Z tej sumy vydáno toto:
Item Markétě 71 zl 22 ½ gr. A ještě mimo to doplniti se dílu jejího má 12 zl 25 ½ gr 3 den.
Item Václavovi, kterýž jest na zdraví svým nedostatečný, němý, chromý, takže nemalé ochrany potřebuje, vydáno na chování a opatrování jeho, též i na jiné potřeby 17 zl. Doplniti jejího[!] dílu příde ještě 67 zl 18 gr 5 den.
A tak mimo to vydání má býti hotových při právě 71 zl
7 ½ gr.
A ještě dopláceti se má z vinohradu Jana Slováka od letha [15]91 při Vánocích po 2 zl – 9 zl 7 ½ gr.
Item z vinohradu v Telecí hoře, kterej drží Jan Pánek, mimo prvnější vyplacení též dopláceti tenž Jan Pánek má od letha 1590 20 zl.
Však ukáže-li to tenž Jan Pánek, že jest je po ta leta tři, totiž [15]91, též [15]92 a [15]93 položil, povinni budou tenž ouřad komu aby je odvedl, počet z nich učiniti.
Takovejch 20 zl vejš psanejch za vinohrad Jan Pánek dotčeným si[rotkům] vyplnil a jim za takový dluh vína dal.
Letha [15]95 ten vinohrad ujala Margeta a díl sobě na něm 9 zl 7 ½ gr srazila. A tak se již z těch vinohradů platiti nebude.

f 68a
Margetě dáno letha [15]95 spravedlnosti její, což jí ještě náleželo 3 zl 18 gr. A tak táž Margeta tu žádné spravedlnosti nemá.
Václavovi dáno na díl jeho 2 zl.
Letha [15]96 dáno Václavovi na díl jeho z vyšlé spravedlnosti 4 zl.
Letha [15]97 dáno Václavovi na díl jeho z vyšlé spravedlnosti, kteréž Jan Solga přijal, 10 zl. Však na takovej spůsob, aby toho sirotka dochoval smrti, po smrti téhož sirot[ka] aby spravedlnost jeho na toho Jana Solga všecka připadla a pakli by Jan Solga prve nežli ten s[irotek] umřel, tedy aby takový statek, cožkolivěk po témž s[irotkovi] vyzdvihne, z jeho statku navráceno zase bejti má.
Letha 1598 přijato na vyšlou spravedlnost 11 zl. Ty sou vydány Janovi Solgovi na spuosob ut s[upr]a.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato na vyšlou spravedlnost 15 zl. Ty sou vydány Janovi Solgovi na spůsob ut s[upr]a.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového dáno z vyšlé spravedlnosti Janovi Solgovi 23 zl 11 gr 4 ½ den.
A tak tu žádné spravedlnosti ten Václav nemá.