Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožtíka Staňka Kalouska

f 72

Jest jich patero, Jan, Matyáš, Jíra, Kateřina a Dorota. Jan, Matyáš, Kateřina, Dorota ti jsou ženatí a vdaní, Jíra ten své vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matyáše Staníčkového, bratra jejich 150 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Kuní hoře, kterýž týž Matyáš bratr jejich koupil, 150 zl.
Pars 300 zl.
Na to jest položeno od Matyáše Staníčkového 32 zl 15 gr.

Vydání na to:
Item Janovi na díl jeho 12 zl 15 gr a ostatek, což jemu na díl jeho dodati přišlo, to jest tenž Jan Matyášovi bratru svému, totiž 47 zl, prodal.
f 72
A tak tu žádnej spravedlnosti více nemá.
Item Kateřině dáno na díl její 20 zl a ostatek, což se jí na doplnění dílu jejího dodati mělo, totiž 40 zl, ty jest Janovi Kazihrachovi prodala. A tak tu nic více nemá.
Item Matyáš ten sobě díl svůj na gruntě srazil, totiž
60 zl.
Item Jírovi tomu nic dáno nejni, dáti jemu příde na díl jeho 60 zl.
Item Dorotě též dán 1 zl, dodati se jí na díl její 59 zl.

Na to mají na gruntě Matyáše bratra svého totiž Jíra a Dorota 57 ½ zl.
Na vinohradě v Kuní hoře, kterýž Jíra Fojtík drží, též Jíra a Dorota mají 62 zl 15 gr. Ty se pokládati mají od letha [15]93 po 5 zl při Vánocích.
A za grunth se pokládati má při Vánocích od letha 1594 po
4 zl.
f 73
Letha [15]94 od Matyáše Staníčkového za grunth purgkrechtních peněz 4 zl.
Letha [15]94 přijato od Jíry Vojtka za vinohrad dvojích peněz 8 ½ zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 2 ½ zl a ostatek do truhlice vloženo 6 zl.

Jakož jest Jírovi sirotku napřed psanému spravedlnosti jeho náleželo 60 zl, i poněvadž týž Jíra z gruntů panských zběhl a se k rejstrům nestaví, taková spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a j[est] odvedena sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha.
Letha [15]94 dáno Dorotě na díl její 5 zl.
A od vkladu do register tohoto statku Václavovi Letovskému dáno j[es]t 1 zl 12 gr 6 den.

Letha [15]95 přijato od Matyáše Staníčkového za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha [15]96 přijato od Matyáše Staníčkového za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Téhož letha přijato od Jíry Fojtíka půl peněz podle ourody 2 ½ zl.
Dáno Dorotě na díl její spravedlnosti 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Staňka Kalouska za grunth 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Téhož letha přijato z vinohradu Jíry Vojtka 4 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Staňka Kalouska 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
f 73
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za grunt od Matyáše Staníčkového za rok ut s[upr]a 4 zl.
Též přijato od Jíry Fojtíka za vinohrad lonských 5 zl.
Též přijato od Jana Hanáka za vinohrad letoších 5 zl.
Těch 10 zl sou dány do truhlice sirotčí.

Jakož Jírovi s[irotku] náleželo spravedlnosti jemu náležité 60 zl, ta jest na J.M. Pána jakožto po s[irotku] zběhlým připadla. Z níž jest hotových peněz vyzdviženo 8 zl, ostatek odvedeno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Trnky 20 zl a nápadníkům n[ebožtíka] Martina Jursového 32 zl. A tak ten s[irotek] tu žádné spravedlnosti nemá.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno Dorotě na díl její
5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Matyáše Staníčkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha dáno podli odvodu po Jírovi zběhlým sirotku 4 zl.
Od Jana Hanáka za vinohrad přijato 5 zl. Ty přijal Matyáš na svůj díl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Martina Lysáka za grunt 2 zl.
Do statku Matouše Trnky dáno podli odvodu svrchu psaného
3 zl.
Zuostává se podli vyhledání Dorotě dílu jejího se dovzíti ještě 28 zl 6 gr 3 den.
Letha 1602 za fojta Martina Černého odvedeno do statku n[ebožtíka] Matouše Trnky 8 zl 2 gr 1 den.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina Lysáka za rok 1602 za grunt 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Od Jana Hanáka přijato za vinohrad 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.

f 74
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Martina Lysáka za grunt 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Od Jana Hambálka za vinohrad přijato 4 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu.
Leta 1606 za fojta Jíry Večeřového položil Jan Hanák za vinohrad 5 zl. Ty sou odvedeny do statku Jakuba Kazihracha podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1607 za fojta Martina Remšového položil Jan Hanák za vinohrad 5 zl. Ty jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 5 zl. Ty jsou odvedeny do statku Jakuba Kazihracha podle odvodu.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 3 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 5 zl. Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Hanáka za Kuní horu 5 zl. Odvedeny do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Leta 1615 od fojta a starších kněždubských přijato za vinohrad v Kuní hoře na místě Jana Hanáka 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
f 74
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Pavla Šule za vinohrad v Kuní hoře přijato 3 zl. Ty sou obrácené do statku Jakuba Kazihracha.