Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožt[íka] Urbana Poláka

f 56a

Jest jeden, Matěj, ten při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Štěpána Martina Jurového 3 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají letha [15]96 15 gr, letha [15]97 při Vánocích 2 zl, letha [15]98 1 zl.

Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Pavla Valentového za grunt 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Pavla Valentového za g[runt] 1 zl.