Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 S[irotci] n[ebožtíka] Zachariáše Bílkova

f 59a

K tomu statku jest Kateřina, manželka jeho.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na požáru Janovi Kaváňovi prodaném zuostává se posledních peněz 63 zl 22 ½ gr, placením po 5 zl, až se předních peněz nápad[níkům] n[ebožtíka] Pavla Bílka 36 zl 7 ½ gr vyplatí.
Štěpnice Kozanovská prodána Jiříkovi Helebrantovi krejčímu za 26 zl. Závd[anku] dáti má 3 zl a platiti od letha 1607 po
3 zl.
Roubanice za zámkem prodána jest Lukášovi Všetečkovi ševci za 15 zl. Závdanku dáti má 2 zl a platiti od letha 1607 po
1 zl.
Půl achtele vinohradu zaplaceného v Růžené za 50 zl. Prodán Pinkusčinýmu synu mejtnýmu na placení podle ourody po 3 zl.
Vinohrad v Mrhoni podle Trpilky za 40 zl. Prodán Trpilkovi do Radějova na placení podle ourody po 6 zl. Ten vinohrad Jan Trpilků jakožto bližší nápadník obdržel a jest je[mu] přisouzen.
Dílu nedobraného v statku n[ebožtíka] Pavla Sobola krejčího na předměstí Kateřině náležitého 15 zl 8 gr 4 den.
Šatů ložných na zámku 1 duchna a v Přerově u Rebeky 5 kusů, šacovány za 6 zl.
Za užitek štěpnice vzatý utrženo 6 zl.
Za 9 věder vína prodaného 36 zl 21 gr.
Summa statku 258 zl 22 gr ½ den.
f 59b
Z toho statku toto dluhův zaplaceno:
Lukášovi Všetečkovi půjčených 9 zl.
Na zbor strážnický podle poručenství 10 zl.
Na kostel strážnický též 6 zl.
Polce na zámku dluhu 1 zl.
Jirglovi Krejčímu 3 zl 15 gr.
Kateřině Radějovské za službu 2 zl.
Na pohřeb naloženo a vydáno 4 zl 18 gr 1 den.
Na vinobraní za bečku a od klizení ovotce v štěpnici naloženo 4 zl 17 gr 2 den.
Summa zaplaceno dluhův 40 zl 20 gr 3 den.

A ještě se dluhů zaplatiti má toto:
Kratinovi tovaryši ševcovskýmu půjčených 6 zl.
Janákovýmu synu do Kněžduba 26 gr.
Bartošovi Písaři od spravení statku a vložení jeho do register 2 zl.
Summa 8 zl 26 gr.
A tak když se všecky dluhy zaplatí, zůstávati bude Kateřině, manželce Zachariáše Bílka, čistého statku 209 zl
5 gr 4 ½ den.

Kateřina svrchu psaná umřela a statek její všecken připadl na dva vlastní bratry její, s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Sobola, krejčího z předměstí.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka přijato za 9 věder vína prodaného 36 zl 21 gr.
Za užitek z štěpnice přijato 6 zl.
Od Jiříka Hellebranta závd[anku] za štěpnici 3 zl.
Od Lukáše Všetečky závd[anku] za rouba[nici] 2 zl.
f 60a
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných i s tím, což jest na pohřeb vydáno a na vinobraní naloženo i od klizení ovotce
40 zl 20 gr 3 den.
A za Janem Ráčkem plesníkem zuostává hotových peněz 7 zl
4 den. Má je položiti o posudku leta 1607.
Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky přijato od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl. Ten jest dán Bartošovi Písaři na dluh jeho.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky přijato od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl.
Od Jiříka Hellebranta přijato za štěpnici 2 zl.
Pavlovi, synu n[ebožtíka] Pavla Sobola krejčího, nápadníku vydáno z poručení p[ana] ouředníka 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jiříka Hellebranta za štěpnici 2 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jiříka Hellebranta za štěpnici 2 zl.
Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Pavla Sobola, nápad[níku] dány jsou lonský 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule přijato od Jiříka Hellebranta za štěpnici 2 zl. Ty přijal B[ratr] Pavel Sobol nápadník na díl svůj.
Též jemu dáno peněz, což za plesníkem zůstávalo 3 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici 1 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Jiřík Hellebrant položil za štěpnici peněz ročních těm sirotkům 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato 1 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule od Jiříka Hellebranta za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato peněz ročních
1 zl.
Vydáno B[ratru] Pavlovi Sobolovi do Horažďovic 3 zl.

f 60b
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Jiřík Hellebrant krejčí položil za štěpnici těmto sirokům 2 zl.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici přijato 1 zl.
Vydáno B[ratru] Pavlovi Sobolovi do Horažďovic 2 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody od Jiříka Hellebranta přijato za štěpnici peněz ročních 2 zl.
Ty sou vydány B[ratru] Pavlovi a přijal je Jiřík Hellebrant na místě jeho.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici za zámkem přijato 1 zl.
Letha 1627 za purgkmistra Jiříka Praštkového přijato jest z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 8 zl.
Ty sou vydané B[ratru] Pavlovi ut s[upr]a.