Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Jiříka Krbíka

f 186a

Letha Páně 1588 Jíra Krbík koupil podsedek svůj od Jana Hambálka za 30 zl, za kderejž závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 10 zl. A ostatek letha [15]94 při svatým Jiří doplatiti má sirot[kům] nebož[tíka] Ondry Martinákova po 2 zl – 20 zl. Na to zadržel 3 zl.
S toho závdanku a peněz purgkrechtních dáno:
Janovi Hambálkovi 3 zl.
Na kostel strážnickej 2 zl.
A ostatek sirot[kům] Ondry Martinákova, totiž 5 zl, při právě zůstává.
Letha [15]93 položil Jiřík Krbíků zadržalé peníze za grunth 3 zl.
Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Krbíků peněz polovici za grunth svůj 1 zl, ostatek o s[va]tým Václavě položiti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Jiřík Krbíků za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 položil Jiřík Krbíků za grunth peněz purgk[rechtních] 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Krbíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl.
f 186b
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položila Margeta zůstalá vdova po Jírovi Kubíkovi za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového Markyta, pozůstalá po n[ebožtíkovi] Jírovi Kubíkovi, ujala podsedek se dvěma vinohrady v Šumbercích i s včelami v summě 93 zl. Z toho sobě porazila dílu svého 60 zl 22 gr 3 ½ den a tak zuostává dopláceti ještě sumy všeckej 36 zl 22 ½ den placením od letha 1600 po 2 zl až do vyplnění tej sumy. Odevzdáno za volné a svobodné.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Novák, manžel Markyty ut s[upr]a, prodal ten podsedek Jírovi Šavrňovi za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Jan Tomků SRSN.
Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 5 zl, placením po 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Krbíka 25 zl.
Václavovi Novákovi vodělaných 5 zl, bráti má od letha 1600 po 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Šavrňa za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl a Václavovi Novákovi vydělaných 1 zl.

Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Markytě, ženě Václava Novákového 15 gr a do truhlice na s[irotky] vloženo 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa za grunt 1 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového do truhlice 22 ½ gr a Václavovi Novákovi vydělaných dáno 7 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Šavrňa za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového do truhlice 1 zl a Martin Skokan z Lideřovic na místě Václava Novákového přijal 1 zl.
f 187a
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Šavrňa za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového do truhlice 2 zl a Martin Skokan z Lideřovic na místě Václava Novákového přijal 1 zl.
Pusté místo

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší lhotští prodali tento podsedek pustý, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi Šavrňovi, Janovi Bradáčovi za summu 26 zl 7 ½ gr. Místo závdanku srazil sobě po manželce své, což náleželo Martinovi Skokanovi 1 zl 7 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Jurků, Mikuláš Tomkův SRSN.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Bradáč za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 1 zl.
I náleží těm sirotkům nežli na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka za tou příčinou, že s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martinákového spravedlnost jejich vyšla.

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho Jan Bradáč prodal podsedek svůj Janovi Susovýmu za 25 zl. Závdanku jemu dal
1 zl. A Jan Susů zase tenž podsedek prodal Janovi Starého ze Slizka taky za tu summu 25 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Susů a Vávra Smolíků S.R.S.a N.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jan Starej za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka.

Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho Jan Starý prodal podsedek svůj Martinovi Valúchovýmu za 25 zl. Závdanku dal jemu 2 zl a pustil mu týž Jan Starý, což zaplaceného měl 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Všenák, Martin Pavlů SRS.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Valúchů za g[runt] 2 zl.
Letha 1614 za fojta (chybí jméno) Martin Valúchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíkova 2 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Valúchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíkova 2 zl.
f 187b
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Valúchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Valúchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkova Martin Valouchů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka 2 zl.

Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten g[runt] požár Mikulovi Kulovi za 16 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal Michálků a Šimon Tomanů S.R.S.a N.

Letha 1639 za fojta Martina Momáňa koupil jest požár slove podsedek na poslední kup bez závdanku Kašpar Kopcových za summu 16 zl, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a vrchnosti povinnosti odbejvání i obci Mikuláš Tomků, Jura Lišků SRSN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Kašpar Kopcových k obci tvarožnolhotskej 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Kašpar Kopcův položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská.

Letha 1645 za fojta Adama Smůla Kašpar Kopcův z téhož gruntu zběhl, tehdy zase jest tenž g[runt] prodán Ondrovi Vanišovi za summu 16 zl, placením po 1 zl. Odevzdán. Rukojmě Jan Kyc a Melichar Vatka SRSaN.
f 188a
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Ondra Vanišů položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Ondra Vanišů ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl.
Letha 1648 za fojta Martina Šulíka Ondra Vanišů položil peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali jest fojt a starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Ondrovi Vanišovi Bartoňovi Trčkovému za summu 16 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Kyc a Kuba Starý
S.R.S.a N.R.