Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožt[íka] Jíry Křížového

f 71a

Jest jeden, Jan, ten jest řemesla řeznického a v městečku Velikej na gruntech panských se chová.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na Ondrovi Zálešákovi zadrželých 19 zl 15 gr.
A mimo to vyšlých jest při právě 72 zl 15 gr.
Na to jest jemu všeho podle sečtení vydáno 67 zl 13 gr.
A hotových při právě jest 5 zl 2 gr.
Více jiné spravedlnosti žádné nemá.

Letha [15]94 přijato od Ondry Zálešáka peněz zadrželejch vejš poznamenanejch 19 zl 15 gr. Ty sou vydány Janovi vejš psanému.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka dodáno ostatek spravedlnosti Janovi vejš psanému 5 zl 2 gr.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.