Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožt[íka] Michala Zajíčka

f 78

Jest jedna Kateřina. Ta se vdala z vůlí pana ouředníka do Kuželovýho.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na podsedku Jíry Koláře
35 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Jíry Koláře za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]95 přijato od Jíry Koláře za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Sou vydány Kateřině na díl její do Kuželového.
Letha [15]96 přijato od Jíry Kolářového za grunth 2 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Večeřového 2 zl. Sou vydány Kateřině na díl její všech 6 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Večeřového 2 zl. Ty sou vydány z práva Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Večeře za grunt 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
f 78
Jakož náleželo Kateřině v tomto statku dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení sumy 21 zl, ty jest Lukáš manžel její Jírovi Večeřovi prodal za hotových peněz 4 zl 6 gr. A tak táž Kateřina v tom statku žádné spravedlnosti nemá.