Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Jíry Urbanového

f 195a

Letha 1593 Jíra Urbanů koupil grunth svůj s půl lánem roli od Jana Babule za 70 zl, za kderejž témuž Janovi Babulovi závdanku položil 4 zl.
A ostatek od letha [15]94 po 4 R při Vánocích doplatiti má
66 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item sirotku nebož[tíka] Kuby Kyškového 23 zl. Ty se jí pokládati mají od letha vejš psaného pořadně po 4 zl.
Item Ance dceři nebož[tíka] Bartoně Kyšky náleží, což jí nebož[tík] Kuba Kyšků strejc její odkázal 5 zl.
Item Janovi Babulovi též náleží 38 R. Ty jemu jíti mají, když vejš dotčené sirot[ci] svou spravedlnost vyzdvihnou též po 4 zl.

Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Urbanových peněz purgkrechtních 4 zl.

Téhož letha [15]96 prodal Jan Babula, což jemu na tom gruntě náleželo peněz purgkrechtních, cechu krejčířskému 30 zl, ty jim jíti mají od letha 1602. Dáno jemu za to 6 zl 7 ½ gr.
f 195b
Leta [15]97 položil Jíra Urbanových 4 zl.
Leta [15]98 položil Jura Urbanových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 3 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Urbanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Urbanových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 2 zl.

Pustej