Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotci nebožtíka Havla Rožka

f 73a

Jest jich štvero, Jíra, Jan, Anna, Zuzana. Jíra a Jan ti svej vůle užívají a se nestaví, Anna ta jest v Javornici vdaná, Zuzana ta při otčímovi a mateři v Radějově zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti vyšlé z gruntu Štěpána, otčíma jejich, hotové i za koně prodaného, mimo zaplacení dluhů 27 zl 21 gr.
A mimo to na gruntě Štěpána Rabáčka, otčíma jejich, se dopláceti má od letha 1594 podle zápisu kněh purgkrechtních 83 zl 15 gr.
Ta spravedlnost jim od letha [15]94 při Vánocích jíti má po 4 zl. Přijde na každej díl s tej hotovej summy i což na gruntě zůstává po 27 zl 24 gr.

Vydáno z toho:
Anně k svadbě i potomně muži jejímu 6 zl.
A tak při právě hotových zůstává 21 zl 21 gr.

Letha [15]94 přijato od Štěpána Rabáčka za grunth peněz purgkrechtních 7 zl.
Z toho dáno od vkladu do nových rejster Václavovi Letovskému 24 gr 4 den a ostatek v truhlici sirotčí zůstává.
Více z těch peněz vydáno za dluh nebožštíka otce těch sirotků, což do peněz sirotčích dlužen zůstal 4 zl.
f 73b
Item Anně na díl vydáno 2 zl 6 gr.
Jakož Jírovi a Janovi, sirotkům zběhlým a napřed psaným, spravedlnosti náleželo a na jeho Milost Pána připadlo 55 zl 18 gr. Z toho jest Jeho Milosti odvedeno 13 zl 25 gr 3 den a ostatek, to jest 41 zl 22 gr, sirotkům Jana Salašného.
Letha [15]95 přijato od Štěpána Rabáčka za grunth peněz purgkrecht[ních] 7 zl. Z toho dáno Anně na díl její 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Václava Duka na místě Štěpána Rabáčka 7 zl. Z toho dáno Anně na díl její 6 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Duchka[!] na místě Štěpána Rabáčka za grunth 7 zl.
Téhož letha vydáno Zuzaně na díl její 2 zl.
Letha 1598 přijato od Václava Dukova za grunt 7 zl. Z toho dáno na díl její Anně 5 zl.
Do statku Jana Salašného dáno podli odvodu po Jírovi a Janovi, sirotcích zběhlých 11 zl.
Anně na díl její ostatek spravedlnosti dodáno 3 zl 24 ½ gr. A tak ona svůj díl zouplna vyzdvihla.

Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava Dukového za grunt 7 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 6 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava Dukova za grunt 5 zl. Zuzaně dáno na díl její hotových 6 zl 3 ½ gr.
Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podli odvodu po s[irotcích] zběhlých vydáno 5 zl.
f 74a
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava Dukova za grunt 4 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového vydáno Zuzaně na díl její 1 zl.
A Jíra Machových na gruntě svém srazil sobě po Zuzaně, ženě své 8 zl 14 gr 3 ½ den. A tak táž Zuzanna díl svůj vyzdvihla.
Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podli odvodu po s[irotcích] zběhlých dáno 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Machového za grunt 4 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Machového za grunt 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Salašného podle odvodu napřed psaného.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového za grunt 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podle odvodu napřed psaného.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového za grunt 2 zl. Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Němčanského za grunt 2 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana Němčanského za g[runt] 4 zl. Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Němčanskýho za g[runt] 2 zl. Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašnýho.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Němčanskýho za grunt 2 zl. Odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Salašnýho.
f 74b
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Němčanského za g[runt] 4 zl. Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jana Nožičky za g[runt] 4 zl. Ty jsou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Salašného.

Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Nožičky za g[runt] 4 zl. Ty jsou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Salašného, navrátily se zase.
NB. Již přebráno jest těchto peněz do statku Salašného 4 zl 23 gr. Ty náležeti budou s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova, jakž při gruntě rozepsáno jest.