Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotci nebožt[íka] Petra Beby

f 81

Jest jedna Kateřina.
Náleží jí spravedlnosti na gruntě Jana Kazihracha 9 zl
10 gr. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po
4 zl.
Též jí náleží vyšlejch peněz, kterejž při právě zůstávají,
5 zl 8 gr 2 den.
Janovi, synu nebožt[íka] Petra Beby, náleží mimo prvnější vyzdvižení, což na díl svuoj přijal, vyšlejch peněz 1 zl 18 gr 2 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Kazihracha za grunth peněz purgkrechtních sirotkům výš psaným 4 zl. Ty v truhlici zůstávají.
Téhož letha [15]94 přijato od něho zadržalých peněz 4 zl 10 gr.
Více přijato na zadržalé peníze do truhlice sirotčí, kteréž již vyšlé sou, 5 zl.
Od vkladu do rejster Václavovi Letovské[mu] 1 zl 6 gr
3 den.
Letha [15]97 dáno Janovi ostatních peněz 1 zl 18 gr 2 den.
A Kateřině též dáno ostatního dílu jejího 12 zl 15 gr
2 den.