Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Dům Martina, syna nebo(žtíka) Janna Hrdého

f 59a

Jest témuž Martinovi ten dům puštěn podle zápisu knih starejch červenejch v listu 146 na díl jeho v sumě 450 zl. A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
Kromě mimo to ten grunth zůstává sirotkům sestrám svejm, tak jakž v knihách novejch sirotčích při statku 14 sirotků n(ebožtíka) Jana Hrdého položeno j(es)t, na doplnění dílů jejich vyplniti povinen j(es)t 809 zl 19 gr. Tu summu platiti má od leta 98 při Vánocích po 40 zl.

Letha 1596 duom nahoře psaný s poručení Jeho Milosti Pána prodán se čtvrtí roli a štěpnicí za pivovarem, též loukou v Orlí, z půl roubanicí novou i z zahradou pro zelí Pavlovi Slavkovskýmu, písaři důchodnému, v té summě, jak předešle od ouřadu strážnického pošacováno bylo, za summu 666 zl. Závdanku položil Pavel Slavkovský peněz hotovejch 150 zl sirotkům n(ebožtíka) Jana Hrdého a ostatek platiti má od letha 97 pořadně až do vyplnění summy po 60 zl. Rukojmě za placení a opravu i povinnosti paanské Pavel Nejezchlebů, Pavel Hulínský, Viktorin Straka, Tomáš Graus, Matěj Tuček, Bartoš Biskupický. Ta summa všecka náleží s(irotkům) n(ebožtíka) Jana Hrdého.

f 59b
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.