Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Kašpara Hrubcového

f 204a

Letha Páně 1592 Kašpar Hrubců koupil grunth svůj s půl lánem roli od fojta a starších za 48 zl, na kderýž jest vyplnil peněz purgkrechtních i s tím, což od nápadníků nebož[tíka] Václava skoupil 22 zl.
A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 Pinkusovi Židu do Strážnice 26 zl. S těch 26 zl vejš psanejch Pinkus Žid, o čemž j[es]t ouřadu lhotskému vědomé, témuž Kašparovi Hrubcovi odpustil 2 zl.

Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 2 zl.
Letha [15]95 položil Pinkusce Židovce půl peněz 1 zl, ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96.
Letha [15]96 položil Kašpar Hrubců Pinkusce Židovce za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Kašpar Hrubců Pinkasce Židovce 2 zl.
Leta [15]98 položil Kašpar Hrubců za grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Kašpar Hrubců za grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Kašpar Hrubců Pinkusce Židovce 2 zl.
f 204b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Kašpar Hrubců za grunt Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Kašpar Hrubců za grunt Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Kašpar Hrubců za grunt Pinkusce Židovce 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Kašpar Hrubců za g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Martin, syn nebožtíka Kašpara Hrubcového, po smrti téhož otce svého grunt svrchu psaný ujal a což se za něj ještě nebožce Pinkusce Židovce doplatiti zůstávalo, totiž 4 zl, ty jest Davidovi synu jejímu na dluhu tom, kterýž jemu za víno povinován jest, porazil. A tak týž Martin má grunt [škrtnuto podsedek] zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za stavení požáru a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jan Pškavý a Jíra Vávrů SRSAN.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového Martin Kašparů prodal grunt svůj s půl lánem roli Jírovi Pechovému za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Škrach, Jan Pškavý a Staněk Knapů a Jakub Tesařů SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Pechů Martinovi Kašparovi 3 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Pechů položil za grunt Martinovi Kašparovi 3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Pechů položil za grunt Martinovi Kašparovi 3 zl.
Jakož jest Martinovi Kašparovi na tomto g[runtě] k dobrání zaplaceného náleželo 68 zl, ty jest prodal obci lhotské za hotových 17 zl. A tak týž Martin Kašparů na tomto g[runtě] již nic více nemá.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Pechů položil za grunt obci lhotské dvojích peněz 6 zl.
Letha 1624 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
f 205a
Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 2 zl.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 1 zl 15 gr.
Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Mumáňa Jíra Pechů položil za g[runt] obci lhotské 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil za grunt obci 1 zl.
Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za grunt obci tvarožnolhotské 1 zl.
Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Jíra Pechů položil za grunt obci tvarožnolhotské 1 zl.
Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil za grunt obci tvarožnolhotské a jsou přijaty 1 zl.
Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jíra Pechů k obci tvarožnolhotské 1 zl.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Pechů položil za grunt k obci tvarožnolhotské 1 zl.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Jíra Pechů peněz ročních obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil ročních peněz a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Mikuláš Pechů ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl.
f 205b
Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Mikuláš Pechů zemřel, po něm zůstala vdova Kateřina, tu jest sobě za manželku Jan Míkův vzal. Takovej grunt z půl lánem roli, z dvúmi koňmi, jednú krávú, pluhem a bránú i půlvozem témuž Míkovi jest v summě 30 zl bez závdanku prodán, placení každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Novák a Jíra Lipa SRSN.