Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kalábového

f 67a

K tomu statku jest jeden sirotek Jan a Mariana matka jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na požáru, který jest v Rybářích, jejž Pán k obci darovati ráčil, summy 10 zl. Ty mu položiti obec městská mají.
Čtvrt achtele vinohradu v Příčné zaplacených 60 zl.
Na vinohradě v Šumědi Jana Hokynkového popzůstává se ještě 30 zl, placením od letha 1613 podle ourody po 3 zl.
Vína 1 bečka šacována jest v penězích 12 zl, zaplaceno 4 zl dluhu.
Summa statku 112 zl.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 56 zl.

Mariana mateř přijala na díl svůj za 1 bečku vína, totižto 12 zl.
Na vinohradě Jana Hokynkového v Šumědi 30 zl.
Vinohrad v Příčné čtvrt achtele v 60 zl.
Summa což mateř přijala 102 zl.
A tak zůstává doplatiti sirotku na doplnění dílu jeho summy peněz 46 zl, placením od letha 1614 podle ourody po 5 zl.

Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Ondřej Nevšovský pojav Marianu za manželku, položil na místě jejím za statek svrchu psaný tomu sirotku 3 zl.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody od Ondry Nevšovského přijato za statek ut s[upr]a 3 zl.