Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožtíka Šimka Vlčijového

f 83

Jest jich patero, Jan, Mikuláš, Václav, Tomáš a Kateřina. Ti dávno své vůle užívají a se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Chudého
25 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Z toho se za dluh neboštíka otce jejich Janovi Švirgovi zaplatiti má 1 zl.

Letha [15]94 přijato od Jana Chudého za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno za dluh Janovi Švirgovi 1 zl a mezi jiné sirotčí peníze oplaceno 1 zl.

Jakož jest těm napřed psaným sirotkům spravedlnosti náleželo 23 zl, ty sou, poněvadž zběhlé sirotky jsou, na Jeho Mi[l]ost Pána připadly a jsou odvedeny sirotkům nebož[tíka] Jakuba Kazihracha.

Letha 1601 a 1602 za fojta Martina Černého přijato od Václava Sotora za grunt 4 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu svrchu psaného.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Václava Sotora za g[runt] 2 zl. Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha po s[irotcích] zběhlých.
f 83
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Václava Sotora za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.