Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožt[íka] Staňka Pavlíkova

f 75a

Jest jich tré, Ondra, Jan a Kače, ti při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Štěpána Rabáčka, otčíma jejich, podle zápisu knih purgkrechtních každému 15 zl, všem společně 45 zl.
Též ti sirotci mají míti spravedlnost ve Lhotě, když se vyhledá, to se do těchto register sirotčích poznamenati má.
I vyhledalo se jim na gruntě Matěje Jurákového 29 zl.
Správu dává, že by se mělo jemu z toho sraziti za užívání roli, kterouž nebož[tíkovi] Staňkovi Pavlíkovému k užívání pustil, 1 zl 15 gr. Má to ukázati.
A ostatek kdy jim ta spravedlnost půjde, registry lhotskými se spravíš.
Mateř, což jí na gruntě otčíma těhž sirot[ků] náleželo, to sobě na díl svůj srazila.
Ondrovi dáno na díl jeho od učení školního 1 ½ zl.

Letha [15]97 dáno Ondrovi na díl jeho od učení školního 1 zl.
Letha 1598 dáno Ondrovi na díl jeho od učení školního 1 zl. Ten zlatý a těch 2 ½ zl mají se do peněz sirotčích jinejch oplatiti, když peníze půjdou.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato ze Lhoty z gruntu Vávry Střevlovského na těch ut s[upr]a 29 zl – 5 zl. Z toho dáno Dorotě mateři na díl její 1 zl 15 gr a 3 ½ zl zůst[alo] v truhlici sirotčí lhotské.
f 75b
Letha 1601 za fojta Jana Rezkového přijato ze Lhoty Tvarožné z grunthu Vávry Střevlovského 1 zl. Ten jest vydán do peněz s[irotčích] míšených, že jest sirotku na učení školní z jiných peněz založeno. Zuostává se ještě oplatiti 1 zl
15 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato ze Lhoty z grunthu Vávry Střevlovského 1 zl. Ten jest dán Ondrovi na díl jeho od školy.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato ze Lhoty od Vávry Střevlovského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Vaculíka za g[runt] 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
[Poznámka: zápis patří do Tvarožné Lhoty!]
Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Nožičky za grunt přijato 4 zl.

Leta Páně 1617 za předního konšela aneb fojta Martina Kašparového od Jana Nožičky přijato za grunt 4 zl. Dáno z nich
Ondrovi 2 R a Kateřině též 2 zl.

Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Nožičky za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Dáno z nich Ondrovi 2 zl a Kateřině též 2 zl.