Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jana Hynka

f 213a

Letha Páně 1592 Jan vejš psaný má grunth svůj ze třemi čtvrti roli koupený za 192 zl, na kderémž sobě dílu svého srazil 55 zl 6 gr a mimo to letha [15]93 položil 2 zl. A ostatek od letha [5]94 při Vánocích platiti má pořadně sirot[kům] nebož[tíka] Hynka Křižanového, bratřím svejm, 136 zl 24 gr, tak jakž v rejstřích sirot[čích] o tom položeno jest, po 6 zl a zadržel 4 zl.

Letha [15]95 položil Jan Hynků za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Více položil zadržalejch peněz 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hynků za grunt svůj 6 zl. Sou vypsány při statku s[irotků] ut s[upr]a.
Leta [15]98 položil Jan Hynků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Hynka Křižanového 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hynků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Hynka Křižanového 6 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Hynků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Hynka Křižanového 3 zl.
f 213b
Jakož Václavovi na tomto gruntě náleželo dílu jeho po otci i po bratru Mikulášovi zemřelým mimo prvnější jemu vydání
72 zl 11 gr, ty jest prodal Janovi Hynkovému bratru svému za hotových 21 zl. A tak týž Václav na tom gruntě nic nemá.
Ty sobě Jan Hynků na tomto gruntě srazil a jemu se za položené vypisovati mají. A tak nebude povinen než po 3 zl platiti.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Hynků koupil od Martina bratra svého, což jemu na tomto gruntě náleželo summy 55 zl 4 gr za hotových 16 zl 17 ½ gr. A tak Jan grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Hynků majíc ten grunt zaplacený umřel a fojt a starší prodali ten grunt se třema čtvrtmi roli a s lukami k němu příslušejícími Martinovi Filipovi za 150 zl bez závdanku, platiti má po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Pavlů a Tomáš Blažkových SRSAN.
Letha ut s[upr]a Martin Filipů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jan Hynka 4 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Filipů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hynka 4 zl.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a starší prodali grunt ze třema čtvrtmi roli Mathoušovi Kašpárkovi za 20 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti Václav Rožek a Jiřík Matoušků S.R.S.A N.
f 214a
Leta 1639 za fojta Jana Pechového týž fojt s ouřadem prodali grunt ze třema čtvrtmi roli Václavovi Polešovskému za summu tu, jakož jej měl Mathouš Kašpárků za 20 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Adam Smulů, Václav Procházska S.R.S.A N.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský položil Jurovi Vykoukalovi 1 zl.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Václav Polešovský položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala Dorota Hynková.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Václav Polešovský položil k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský položil
Peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl.