Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jíry Polešáka

f 246a

Letha 1576 Jíra Polešáků koupil grunth z půl lánem roli, s vozem, s pluhem a jiným k tomu příslušenstvím od Jana Pěkníka za 90 zl. Na to jest peněz purgkrechtních až do letha [15]93 vyplnil 63 zl 22 ½ gr a ostatek dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Martina Pulce od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl – 26 zl 7 ½ gr.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.

Letha [15]96 ten grunth napřed psaný Jíra Polešáků prodal Martinovi synu svému se dvěma koni, vozem, pluhem, brány, žita osetého 2 ½ honu za summu 20 zl. Místo závdanku roční peníze položil Martin 6 zl a platiti má od letha [15]97 po 6 zl. Rukojmě za pla[ce]ní, opravu gruntu i povinnosti panské (neuvedeno).
Ten grunt drží zase v tej summě Jíra Polešák, jakž jej synovi vejše prodal.
Leta [15]97 položil Jíra Polešák za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Polešák za g[runt] 6 zl.
Leta [15]99 položil Jíra Polešák za gr[unt] ostatní 2 zl
7 ½ gr.
f 246b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového prodán grunt
s polouláním, z koňmi, z vozem, s pluhem a jiným hospodářstvím Pavlovi Polešákovému synu za summu 60 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 18 zl 11 gr 2 ½ den a závdanku k tomu položil peněz hotových na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Polešáka 14 zl 7 ½ gr a tak zůstává mimo poražení dílu svého a mimo položení závdanku dopláceti 27 zl 11 gr 6 den, placením od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] J.M. Páně Vaněk Halíků, Bárta Režný, Janek Polák, Václav Majůvka, Martin Jurků, Lukáš bratr jeho, Řeha Večeře S.R.S.N.
Od Lukáše bratra svého skoupil dílu jeho 18 zl 11 gr
2 ½ den za hotových 3 zl. A tak Lukáš tu nic nemá.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Pavel Polešák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Polešáka 2 zl.
Letha 1601 a 1602 za fojta Jana Černého položil Pavel dvoje peníze na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Polešáka 3 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Pavel Polešáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Polešáka 4 zl. A tak grunt doplatil.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka a starších jeho Pavel Polešák zemřel a tenž grunt po něm zůstal zaplacený a nápadem vlastně Janovi Polešákovi synu jeho připadl. Kterýž jemu odevzdán jest ze čtvrtí roli za volný, svobodný a docela zaplacený. Ruk[ojmě] Pavel Struhař a Jakub Šubart SRSaN.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvěje Jan Polešák zemřel, týž fojt z ouřadem prodali od toho půl lánu roli štvrt jednu Jírovi Čambalovi za summu 6 zlm bez závdanku, placení po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jura Tomek, Jura Sopúšek SRSN.