Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci neboštíka Jíry Formánka

f 86

Jest jeden Martin a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Vaňka Sedalového 25 zl. Na to jest jim ku právu položeno 2 zl a ostatek se pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Fryzáku, kterýž Vaněk Halíků drží, 20 zl. Na to jest položeno ku právu 1 zl a ostatek se platiti bude, když do Vrbky jiní nápadníci svou spravedlnost vyberou po 2 zl.
Kateřině mateři téhož sirotka dáno 3 zl. A tak při právě nic vyšlého nemají.
Více co těm sirot[kům] v dědině Mutěnici náleží, to se má vyhledati a vyhledajíc do těchto register dáti poznamenati.
f 86
Letha [15]94 jakož jest Kateřině, manželce nebožštíka Jíry Formánka, na gruntě Václava Sedala 19 zl 15 gr náleželo, ty jest táž Kateřina s povolením pana ouředníka Holomkovi Židu prodala. A tak na tom podsedku táž Kateřina nic míti nebude.

Téhož letha [15]94 přijato od Václava Sedala za podsedek 1 zl. Ten jest dán Holomkovi Židu za dluh nebož[tíka] otce toho si[rotka] po Kateřině napřed psané.
Letha [15]95 a letha [15]96 přijato od Macka Kolečky za grunth 2 zl. Ty sou vydány Holomkovi na místě Kateřiny napřed psané.
Letha [15]97 přijato od Pavla Michny za grunth 1 zl. Jest vyydán Holomkovi na místě Kateřiny.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového jakož náleželo Martinovi sirotku spravedlnosti jeho 22 zl 15 gr, taková spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána připadla a jíti má od leta 1600 po 1 zl 15 gr.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Tomáše Valáka za grunt peněz ročních 1 zl. Dán jest do truhlice sirotčí a jest vyzdvižen k ruce panské po s[irotku] zběhlým.