Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožtíka Havla malého Jana

f 61a

Jest jeden, Mikoláš.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Vaňka Řepy 30 zl.
Na to jest témuž sirotku Vaněk Řepa zadržel 5 ½ zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při svatým Jiří pokládati má po 1 ½ zl.

Letha [15]94 přijato za grunth peněz purgkrechtních od Vaňka Řepy 1 ½ zl.
Téhož letha od něho přijato na zadržalé peníze 2 ½ zl.
Letha [15]95 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 ½ zl.
Letha [15]96 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz 1 ½ zl.
Letha 1598 přijato od Vaňka Řepy za grunt 1 ½ zl. Ty peníze položil Bartoň Křižanů.
Dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, což do peněz sirotčích dlužen byl a z regimenu se našel, 1 zl 10 gr. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Bartoně Křižanového za grunt 1 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Bartoně Křižanového za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hlavatých za grunt 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana Hlavatých za g[runt] 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše Krakovského na místě Jana Hlavatých za grunt 1 zl. Ten jest vzat k ruce panské po Mikulášovi sirotku zběhlým.
f 61b
Jakož náleželo Mikulášovi spravedlnosti jeho 30 zl, ty se jakožto po sirotku zběhlém k ruce JM Páně obracejí. Z nichž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž 12 zl
20 gr, ostatek se po letech vyzdvihovati mají.