Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožt[íka] Matěje Šebového

f 77a

Jest jich dvý, Matěj, Alžběta a Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých v listu 136, a to takto:
Item na gruntě Jana Mlynářova 107 zl 25 gr 2 ½ den.
Týž na gruntě Mikuláše Bartysova 34 zl.
Učiní toho všeho 141 zl 25 gr 2 ½ den.
Z tej summy zaplaceno dluhu po nebožt[íku] otci těch sirot[ků] i s tím, co mateři dáno na chování těch sirotkuov 40 zl.
A mimo ty dluhy sražené zůstává na tři díly 101 zl 25 gr
2 ½ den.
Na to jest položeno od letha 1590 mimo závdanek od Jana Mlynářova 56 zl.
A tak dopláceti zůstává od letha [15]91 11 zl 25 gr 2 ½ den. Ty všecky peníze za tímž Janem zůstávají zadržalé.
Týž těm sirotkům samým náležeti má, tak jakž registra horenská ukazují, na vinohradě v Beraní hoře, kterej Kyva Žid z Strážnice drží. To se má vyhledajíce co toho bude v tyto registra poznamenati. Vyhledáno 40 zl, ty se mají pokládati od letha [15]96 po 3 zl.
Z těch 56 R vyšlejch i těch 11 zl 25 gr 2 ½ den dáno mateři, co jest vona vzala mimo to, 33 zl. A ostatek na tyto dva díly sirotky zůst[alo] hotových 23 zl 25 gr a na gruntě, jakž výš dotčeno, 11 zl 25 gr 2 ½ den.
f 77b
Letha [15]94 přijato od Jana Mlynářového za grunth ostatních peněz 11 zl 25 gr 2 ½ den. Ty v truhlici zůstávají.
Jakož Matějovi a Bětě, zběhlým sirotkům napřed psaným, náleželo spravedlnosti 94 zl 16 gr, ty na Jeho Milost Pána připadly a jsou odvedeny sirotkům Jana Salašného.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikuláše Bartyskového za grunth ostatních peněz 2 zl. Toto omylem napsáno, nemá se počítati.
Letha 1596, 1597 a 1598 přijato od Kyvy Žida za vinohrad v Beraní hoře 8 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Kyvy Žida za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Kyvy Žida za vinohrad 3 zl.
Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného odvedeno po s[irotcích] zběhlých podli odvodu ut s[upr]a 12 zl 6 gr.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka odvedeno do statku n[ebožtíka] Jana Salašného po s[irotcích] zběhlých 6 zl 3 gr
2 ½ den.

Jakož Bětě sirotku zůstávala kráva za Janem Sovkou, tu jest Jan zaplatil a dal jí za ni peněz hotových 3 ½ zl. Správu dává, že ji podruhé zaplatiti musil.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Mojžíšky Židovky za vinohrad na místě Kyvy 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podle odvodu po s[irotcích] zběhlých.