Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Martina Vlkova

f 222a

Letha Páně 1592 Martin Vlkových koupil jest grunth svůj od mateře, bratřích a sestry své s půl lánem roli za 110 zl. Týž jest od nich koupil kus roli na Strážnicku za 22 zl, učiní všeho 132 zl. Na kderoužto summu jest vyplnil i z poraženejm dílem svejm 73 zl 12 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirotkům nebož[tíka] Jana Vlkového, bratřím, sestře, též i mateři své ročně po 4 zl – 58 zl 18 gr.
Letha [15]94 položil Martin Vlků za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl, i za roli na Strážnicku.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth a roli peněz purgkrechtních 6 zl.
Leta [15]97 položil Martin Vlkových za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]98 položil Martin Vlkových bratřím a sestře své za grunt svůj peněz ročních 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil týž Martin Vlků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkova 6 zl.
f 222b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Vlků na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkova 6 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 6 zl 28 gr. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrskového týž fojt a ouřad prodali [grunt] z půl lánem roli Adamovi Smůlovi za 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jíra Zapletal, Martin Uhlíř SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Adam Smůl za grunt svůj ročních peněz položil 1 zl. Ten přijali nápadníci n[ebožtíka] Martina Vlkového.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Adam Smůl položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijali nápadníci Martina Vlkového.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil tenž Adam Smůl za g[runt] svůj k obci tvarožnolhotskej, poněvadž ten g[runt] dle poručení JHM vystavěli, 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Adam Smůl položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.

f 223a
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Adam Smůl ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zlm.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Adam Smolů položil peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl.

Leta 1649 za fojta Václava Štípského Adam Smolů z toho gruntu zešel, tedy aby pustej nezůstal jest zase od téhož fojta a ouřadu Mikulášovi Hanákovi s poloulánem roli za summu 20 zl bez závdanku prodán, placení každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Lipa a Jíra Lipa SRSAN.

Leta Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a starší svrchu psaný grunt z poloulánu roli po Mikulášovi Hanákovi Mikulášovi Houžníkovi za summu 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Václav Polešovský a Martin Chropovský S.R.S.a N.R.