Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunth Jana Řehákového

f 255a

Ten Jan Řehák má podsedek koupený podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 41 za summu 60 R.
Kderýž jest letha [15]95 doplatil a za něj nic dlužen nejni.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Řehák prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Zborovskýmu za summu 90 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Václav Trubač, Štefan Lech S.R.S.N.

Letha 1600 za toho konšela ut s[upr]a Jan Zborovský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Vápeníkovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1600 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Pekař, Jan Choryně S.R.S.A N.
Letha 1600 položil Jan Vápeník cechmistrom krejčovským
5 R.
Tato odevzdávka omylem se stala a jest zapsána v těch rejstřích v listu 313.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Zborovský za grunt Janovi Řehákovi 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Zborovský za grunt Janovi Řehákovi 3 R.
f 255b
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Zborovský za g[runt] Janovi Řehákovi 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Zborovský za g[runt] Janovi Řehákovi 6 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Zborovský svrchu psaný prodal podsedek Mikulášovi Kopřivnickýmu za summu 90 R. Závdanku dal 14 R, ostatek platiti má od letha 1605 po
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kopřivnický, Mikuláš Trubač, Jan Těšínský, David Mydlář S.R.S.N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Kopřivnický položil za grunt 2 R.
Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr.
Zuzanna, také dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr.
A Kateřina Kušánková z Petrova 20 gr.
Podli srovnání se společného o tu spravedlnost po n[ebožtíku] Janovi Řehákovi pozůstalou.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Kopřivnický za grunt 4 R.

Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R
10 gr.
Zuzanna, také neb[ožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Kopřivnický za g[runt] 2 R.
Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr.
Zuzanna, také n[ebožtíka] Jana Řeháka 20 gr.
A Kateřina Kušánková z Petrova 20 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mikuláš Kopřivnický za g[runt] 4 R.
Z těch přijali nápadníci ut s[upr]a jeden každý po 40 gr.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Kopřivnický za gr[unt] 4 R.
Z těch přijali nápad[níci] ut supra jeden každý po 40 gr.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Kopřivnický za gr[unt] 4 R.
Ty přijali nápadníci ut sup[ra].
f 256a
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Kopřivnický za g[runt] 4 R.
Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R
10 gr.
Zuzanna také přijala n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš Kopřivnický položil 4 R.
Z těch přijala Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R
10 gr.
Zuzanna také přijala n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
A Kateřina Kušánková z Petrova 1 R 10 gr.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Kopřivnický položil za grunt peněz 4 R.
Dáno Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr.
A na sirotky nebo[žtíka] Jana Dluhošového 1 R 10 gr.
Ten 1 R 10 gr odveden purgmistrovi a ouřadu na rathúz.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Kopřivnický položil za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového zanecháno 1 R
10 gr.
Ty se mají na rathauz odvésti, totiž na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Kopřivnický položil za grunt 4 R.
Dáno z toho Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Řeháka 1 R 10 gr.
Kateřině Kušánkové do Petrova 1 R 10 gr.

A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového zanecháno 1 R 10 gr.
Ten 1 R 10 gr jsou odvedené do města na rathauz.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán ten grunth ut sup[ra] Mathoušovi Sečkaři za summu 90 R bez závdanku, protože spustovaný byl, placení po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Plášekh a Melichar Bohuslavský S.R.S.a N.
f 256b
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mathouše Sečkaře vdova položila za gr[unt] 1 R.
Ty přijal Jan Bartošů na díl manželky.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho z jistého jejich povolení Anna, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Matoušovi Sečkařovi, ten grunt ut s[upr]a prodala jest Janovi Bartkovému za summu 90 R bez závdanku, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Podivínský a Jan Paška S.R.S.N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Bartků položil za gr[unt] svůj 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartků položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Zůstávají při právě.
NB. Z těch obecních peněz přijal Jan Bartošů na díl Kateřiny Kušánkové manželky své 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Bartků položil za gr[unt], kteréž zůstávají při právě 1 R 15 gr.

Pusté

Letha Páně 1693 dne 30. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho jakož ten g[runt] ut supra od rebelantů pustý a jen holé místo zůstávalo, aby obec města Stráž[nice] a užitky jak J[eho] Mil[osti] c[ísařské], tak panské i obecní se rozhojňovaly, puštěn jest tenž grunt Pavlovi Černému za summu 60 zlm
f 257a
bez závdanku, s placením ročně k obci m[ěsta] Stráž[nice], jestli žádní nápad[níci] nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukoj[mě] za zvelebení gruntu a povinností zbejvání p[an] Mikuláš Šašek a p[an] Jo[hann]es Jurášek SRSVN leta a d[ne] ut s[upra].

Letha 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt ut supra Pavel Černý sobě odevzdaný měl a jej z gruntu vystavil, takový z důležitej svej příčiny prodal Petrovi Pospíšilovi za summu 60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, které toliko za vystavení jemu patří, ostatní summu 54 zlm plati má ročně k obci m[ěsta] Stráž[nice]m jestli žádní nápadníci nebudú, po 2 zl morav[ských]. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmí za opravu gruntu a zbývání povinností Jiřík Netolička a Pavel Černý SRSVN letha [a] dne ut supra.

Letha Páně 1699 dne 23. Augusti za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta majíce ten gr[unt] ut sup[ra] Petr Pospíšil koupený, však
f 257b
z něho zešel a gr[unt] tak zanechal, který bez dokonalého hospodáře dlouhé časy zůstával. Aby tehdy do gruntu na skázu nepřišel a tudy jak cís[ařské], panské i obecní povinnosti nehynuly, opat[rní] páni radní pustili jej Margetě, pozůstalej vd[ově] po neb[ožtíku] Petrovi Janíčkovi, za túž summu jakž nahoře 60 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm při držaných posudcích. Odevzdán jest jí za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a všeliké povinnosti Martin Martinků a Jura Stanislav SRSVN. Bude platiti k obci.

Letha Páně 1746 dne 16. Maii za purgmistra pana Eliáše Grögera a spoluradních toho času majíce Pavel Stanislav po svojem otci neb[ožtíku] Jurovi Stanislavovi dům ut supra zděděný, však ale ani otci ani sobě nepřipsaný, takový po ohni jako pohořelisko, nemajíce on ani sestra jeho Susana provdalá Piskořová, která již jej byla po tom ohni ujala, těch prostředkův jej stavěti, Janovi mladému Šrámkovi za summu
31 zlr odprodal hotovou, které toliko jemu patří, ostatní
54 moravské zlaté k obci patřící a na něm vězící po 2 zl mor[avských] má ročně k obci platit.
f 258a
Na kterýžto spůsob se jemu tenž grunt za vlastní a svobodný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a všelikých povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef Fojt anno et die ut supra.

Přípis domu Václava Růžičky

Letha Páně 1754 dne 2ho Martii za purgkmistra p[ana] Jozefa Duraye a spoluradních toho času majíce Jan Šrámek mladý grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový Václavovi Růžičkovi za summu jedno sto šest rýnsk[ých] odprodal a pro sebe a manželku svou v tom domě svobodné bydlení na tři letha vyňal, kdyby pak se srovnati nemohli, tak za takovú výminku proportionate, co by tam prodavač seděl, padnáste rýnsk[ých] kupec složiti, po vyjití třech leth ale kdyby Jan Šrámek pořád přebýval v tom gruntě, beze všeho platu ven se vystěhoval. Spolu taky kupec Václav Růžička těch na tom gruntě podlužných 54 moravs[kých] zlatých na sebe vzal k placení obci městskej po 2 zl mor[avských] při posudcích. Pročež se nadjmenovaný grunt s těma verunkovýma penězi a s tou tříletní výminkú Václavovi Růžičkovi za jeho
f 258b
vlastní, volný a dědičný s tyma na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Haisik a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.

Sub Nro.78
Přípis Martinovi Svobodovi

Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Martin Svoboda a ohlásil, kterak on po svým nebožkovi Pavlovi Svobodovi dům pod Nr.78 jest zdědil. Pročeš se jemu ten dům spolu i s těma mněstké obci podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 54 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] králov[ské], vrch[nostenské] i mněstké povinnosti p[an] Joseph Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.
f 259a
Přípis Doroty, vdovy po neb[ožtíku] Antonínovi Hakáčovi

Leta Páně 1785 dne 14ho Decembris za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin Svoboda grunt ut supra zděděný a pořadně připsaný, takový z čistej a dobrej vůle svej za grunt vdovy Doroty Hakáčky Nro purgrechtu 91 s ňú vdovú Dorotú Hakáčkú jest přefrejmačil a jí mimo gruntu tohoto svého osumdesát rýnských hotovej summy, jakž tam zápis obšírněj dovozuje, jest přidal. I poněvadž vdova Dorota ty na gruntě předešlém zjistěné peníze 25 zlr dceře svej Rozáře povinné na grunt tento jakožto dluh přenesla, i taky ty

na tomto gruntě vězící verunkové peníze p[e]r 54 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení přejala a s tím frejmark takový dokonale utvrdila, grunt tento od Martina Svobody vyhandlovaný se jí Dorotě ovdovělej Hakáčce ze vším od starodávna majícím právem za její vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností z něho pocházejících pan Jozef Stanislav a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.
f 259b
Přípis Rozálie Hakáčky a manžele jejího Martina Fiale

Leta Páně 1788 dne 11ho měsíce ledna majíce Dorota, pozůstalá vdova po nebošt[íku] Antonínovi Hakáčovi, grunt ut supra frejmarkem za grunt jiný sobě skrze neboštíka manžele odporučený podosáhnutý a pořadně připsaný, takový u přítomnosti svědkův Matúše Valúcha a Martina Svobody, sousedův strážnických, z čistej a dobrej vůle svej odevzdala dceři svej Rosalii společně s manželem jejím Martinovi Fialovi na podíl dědictví mateřského s tím doložením, aby dcera její jmenovaná Rosalia v tem domě těch 25 zlr, které ona odevzdavatelkyně domu Dorota ovdovělá Hakáčka jí jakožto otcovskú částku dědictví jí dlužna byla, za zaplacené přijala, pak výminku jí vdově neb matce svej v domě tom bez ouplatku k bydlení jejímu i pro potřebný dobytek chlév a pro outěžek zemský schránu až do smrti spřívala. Kdyby ale se spolu snášeti v dobroti nemohly a ona vdova neb matka její Dorota z toho domu vystěhovati by se musela, tehdy společní vejš psa-
f 260a
ní manželé jí Dorotě ovdovělej Hakáčce jedno sto rýnských splatiti povini býti mají, jestliže však ona vdova Dorota v domě tom až do smrti svej v svornosti by bydlela a tam zemřela, tehdy nastávající neb budoucí držitel gruntu toho již nic jiného, toliko na pohřeb a na mše svaté za její a jejího manžele Antonína duši dvacet rýnských do farního kostela k Panně Marii odvésti zavázáni budú. Ostatně když přijimatelé gruntu taky ty na tom gruntě vězící verunské peníze p[e]r
54 zlm po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přejali a často psaná Dorota Hakáčka za to žádala, by jim manželům Rosalii a Martinovi Fialovi týž grunt za vlastní a dědičný připsán byl, vůle její tímto se vyplňuje a řečený grunt za vlastní, volný a dědičný obúm před jmenovanými osobami tímto právně se připisuje a odvádí.
Jenž se stalo u přítomnosti jmenovaných svědkův na zámku Strážnici dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 18e Januarii 1802. Prat.