Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci nebožt[íka] Duchka Nožičky

f 80a

Jest jich dvý, Lida a Anna. Anna ta jest v Strážnici v Rybářích u sestry své a Lida ta [jest] vdaná.
Vyhledalo se spravedlnosti jim, a to takto:
Lidě mimo první vydání 7 zl 4 gr.
Anně 11 zl 4 gr.
Ty jsou všecky vyšlé a za těmito osobami zůstávají:
Item za Ondrou Nožičkou 7 zl 6 gr.
Item za Jírou, bratrem těch sirot[ků], přebraných p[eněz] 1 zl 24 gr.
Item za nebošt[íkem] Janem, bratrem těchž sirot[ků], převzatých peněz 1 ½ zl.
A ostatek 7 zl 23 gr ty při právě zůstávají.
Též těm samým sirot[kům] náleží na gruntě Mikuláše Bartysového od letha [15]93 dopláceti 6 zl. Ty má takto vyplati[ti]: letha [15]94 při Vánocích 4 zl a letha 1595 při témž časi 2 zl.
A mimo to s toho gruntu jest do letha [15]92 vyšlých mimo to, což jest neboška mateř těch sirot[ků] za života svého, jsouce v svém vdovství, na obživení sebe a dítek svých vyzdvihla při právě 6 zl.
f 80b
Letha [15]94 přijato od Ondry Nožičky za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 7 zl 6 gr.
Téhož letha [15]94 položil Mikuláš Bartysů za grunth svůj napřed psaným sirotkům 4 zl.
Více přijato od Jíry, bratra napřed psaných sirotků, co převzal z dílův jejich 1 zl 24 gr.
Z té summy vydáno Lidě na díl její 5 zl a ostatek v truhlici sirotčí zůstává.
Letha [15]95 přijato od Ondry Bartysového za grunth 2 zl.
Anka napřed psaná umřela, spravedlnost její na Lidu a Zuzanu, Jíru a Kateřinu připadla.
Letha [15]95 dáno Lidě na díl její 2 zl 4 gr.
Více dáno tejž Lidě po Anně 2 zl 6 ½ gr.
Zuzanně též po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr.
Jírovi též po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr.
Kateřině po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr.
A tak tu více spravedlnosti žádné nemají.

Zuzanna a Kateřina sirotci zemřeli a spravedlnost jejich připadla na Lidu, na Jíru.
Anna sirotek zemřela.