Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci nebožtíka Filipa Štefkové[ho]

f 62a

Jest jedna, Zuzanna a Anna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaška Křižanového
8 zl 10 gr. Ty jim jíti mají, když Bartoň a Jan Husákových svou spravedlnost vyberou, po 2 zl.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více měli, se neví.

Letha [15]96 přijato z gruntu napře[d] psaného peněz 21 zl. Těch 21 zl sou vydány Anně mateři.
Letha [15]97 přijato od Jana Kučerky za grunt 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl a Anně též dáno na její díl 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Kučerky za grunt 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl a Anně též na její díl dáno 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za grunt od Vávry Krkavcova 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl, Anně též dáno 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Vávry Krkavce za grunt 1 zl. Z toho dáno Zuzanně ostatek dílu 5 gr, Anně macoše dodáno též 5 gr a na obec lhotskou do tohoto statku nenáležitě přijatých 20 gr, neb jim náleželo nežli 10 gr.
A tak nápad[níci] svou spravedlnost zouplna [a] docela vyzdvihli.