Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Sirotci nebožt[íka] Pavla Pivky

f 82a

Jest jeden, Jíra, ten své vůle užívá.
Ten má svej spravedlnosti na gruntě Matěje Tkadlce podle knih purkrecht[ních] 27 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají od letha [15]88 po 7 zl.
Na to jemu jest od letha 93 vyšlých 21 zl a ostatek 6 zl 15 gr se letha [15]94 a letha [15]95 dopláceti má.

Letha 1593 dáno Jírovi na ručnících, dyž na zámku byl 2 zl.
Více co tomu sirotku náleží na gruntě Jana Janoucha 7 zl.
Ty peníze jsou za tímž Janouchem zadržalé, povinen jest jich tomu sirot[ku] na právo položiti. A více na tomž gruntě je[mu] nic nenáleží.
Letha [15]94 přijato od Jana Janoucha za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 7 zl.
Letha [15]94 položil Matěj Tkadlec za grunth do truhlice 6 zl 15 gr.
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 34 zl 15 gr, i poněvadž sirotek zběhlý jest, spravedlnost na Jeho Milost Pána připadla. Z toho Jeho Milosti odvedeno 28 zl a ostatek si[rotkům] n[ebožtíka] Jana Salašného 6 zl 15 gr.
f 82b
Letha [15]95 přijato od Matěje Tkadlce peněz za grunth 7 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového dáno do statku Jana Salašného podli odvodu po sirotku zběhlém 6 zl 15 gr.
A tak ten sirotek žádné spravedlnosti své nemají[!].