Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Dům Honze Jonáše barvíře

f 11a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých červených sirotčích, kteréž sou letha 1570 založené, v listu 61 vejš psaný Honz koupil jest duom svuoj po nebožtíkovi Václavovi Kameníkovi zůstalý za summu 245 zl. Na kteroužto summu do letaha 1594 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 140 zl a tak ještě za něj dopláceti zůstává 105 zl. Ta summa náleží sirot(kům) po tomž Václavovi Kameníkovi zůstalým, kterouž platiti má od letha 1595 při Vánocích po 10 zl – 94 zl.
Též náleží na tomž domě Andresovi Šmitovi, co jest závdanku souc na tomž domě položil i potomně, když jest z něho zběhl, budouce tenž dům prodán a zůstávajíce po tomž Andresovi dluhu nemálo, aby se odtud platiti mohly, co se bylo k ruce jeho vydělalo, ještě by mimo těch 47 zl od Lidy židovky vyzdvižených náleží 11 zl.
Rukojmě za placení a opravu téhož domu a jiné povinnosti panské, k témuž domu náležitých, Jiřík Zvěřina, Jiřík Hleděnej, Tomáš Zejda, Jan Sokol stolař, Jan Kavka a Jan Zámečník S R S N.
f 11b
Letha 1595 položil Honz Barvíř za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1596 položil Honz Barvíř za duom svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 97 položil Honz Barvíř za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.