Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Dům Honze Jonáše barvíře

f 11a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých červených sirotčích, kteréž sou letha 1570 založené, v listu 61 vejš psaný Honz koupil jest duom svuoj po nebožtíkovi Václavovi Kameníkovi zůstalý za summu 245 zl. Na kteroužto summu do letha 1594 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 140 zl a tak ještě za něj dopláceti zůstává 105 zl. Ta summa náleží sirot[kům] po tomž Václavovi Kameníkovi zůstalým, kterouž platiti má od letha 1595 při Vánocích po 10 zl – 94 zl.
Též náleží na tomž domě Andresovi Šmitovi, co jest závdanku souc na tomž domě položil i potomně, když jest z něho zběhl, budouce tenž dům prodán a zůstávajíce po tomž Andresovi dluhu nemálo, aby se odtud platiti mohly, co se bylo k ruce jeho vydělalo, ještě by mimo těch 47 zl od Lidy Židovky vyzdvižených náleží 11 zl.
Rukojmě za placení a opravu téhož domu a jiné povinnosti panské, k témuž domu náležitých, Jiřík Zvěřina, Jiřík Hleděnej, Tomáš Zejda, Jan Sokol stolař, Jan Kavka a Jan Zámečník S.R.S.N.
f 11b
Letha 1595 položil Honz Barvíř za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1596 položil Honz Barvíř za duom svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Honz Barvíř za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.