Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Jana Nivnického

f 17a

Letha 1589 Jan Nivnickej koupil jest podsedek svůj od Urbana Hložkového za 16 zl, na kderejž jest od letha [15]92 vyplnil peněz purgkrechtních i s tím, což od Adama Zhernčařova skoupil 9 zl. A ostatek dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl sirot[ku] nebož[tíka] Staňka Hložkového Barboře 7 zl, na to jim zadržel 2 zl.

Letha [15]94 Jan Leskovský koupil podsedek vejš psaný od Jana Nivnickýho za sumu 18 zl, závdanku týž Jan položil Mikolášovi Zajícovi 2 zl. A ostatek náleží všecko Barboře napřed psané, a to tím spůsobem, že jest jí Jan Nivnický, což na tom gruntě vyplaceno měl, všecko pustil. A platiti má po 1 zl od letha [15]94 při Vánocích. Rukojmě Mikoláš Zajíček, Jan Pastejř R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Leskovský za grunth 1 zl.
f 17b
Letha [15]95 ten podsedek napřed psaný prodán od Barbory Staňka Hloškových Urbanovi Syrovému za 8 zl, ty pokládati má od letha 95 po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Macek Hodrlů, Pavel Škeřupů S.R.S.N.
Letha [15]95 přijato a položeno od Urbana peněz ročních Barboře nadepsané 1 zl.
Letha [15]96 položil Urban Syrový za grunth 1 zl. Jest dán Barboře nadepsaný.

Leta [15]97 ten podsedek prodán po n[ebožtíkovi] Urbanovi Syrovém Tomášovi Krejzlovi za 28 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Tomáš 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 2 zl. Z toho závdanku dáno Vaňka(!) Hložkových Barboře 1 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Martin Lišků, Vašek Lišků S.R.S.N.
Letha 1598 položil Tomáš Krejzl za grunt na sirotky n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Tomáš Krejzl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl. Ty sou vydány Barboře Hloškové za rok [15]98 a [15]99.
A jakož tej Barboře Hloškové náleželo na tomto gruntě
11 zl, ty jest prodala Tomášovi Krejzlovi za hotových peněz
1 zl 10 gr a tak na tom gruntě nic nemá. A tak týž Tomáš Krejzl platiti bude od letha 1600 po 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Tomáš Krejzl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Tomáš Krejzl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Tomáš Krejzl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 1 zl.

f 18a
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Thomáš Krejzl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Tomáš Krejzl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového(!) 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynka položil Jan Remšů na místě Tomáše Krejzle, kterýž manželku po něm zůstalú pojal, na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynka položil Jan Remšů za grunt na s[irotky] n]ebožtíka] Urbana Surového 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Remšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Remšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Remšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha 1624 ten podsedek napřed psaný prodán jest od Jana Remše Martinovi Liškovi za summu hotových 12 zl, kteréž týž Jan Remeš zouplna přijal. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Stehlíků a Jíra Nováků S.R.S.a N.

Letha 1628 ten podsedek prodán jest od Martina Lišky Šebestovi Tomanovému za summu 22 zl. Závdanku při odevzdávce dal 2 zl. Ty přijali fojt a starší na dluh od něho k obci povinný a ostatek platiti má při posudcích rok po roku po 2 zl. Z té summy Martinovi Liškovi náleží 10 zl a Vácslavovi Rožkovi 10 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Stehlíků a Jíra Nováků S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Šebesta Tomanů položil za g[runt] peněz ročních 3 zl. Z nich přijal Václav Rožek 2 zl a Martin Liška 1 zl.
Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Šebesta Tomanů položil za g[runt] peněz ročních 2 zl. Z nich přijal Vácslav Rožek
1 zl a Martin Liška 1 zl.
f 18b
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomanů položil za g[runt] peněz ročních 2 zl. Z nich přijal Vácslav Rožek
1 zl a Martin Liška 1 zl.
Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Šebesta Tomanů položil za g[runt] Vácslavovi Rožkovi 15 gr a Martinovi Liškovi 15 gr, učiní 1 zl.
Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa Šebesta Tomanů položil za g[runt] Rožškovi 15 gr a Martinovi Liškovi 15 gr, to jest
1 zl.

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomanů položil za grunt Martinovi Liškovi 1 zl 15 gr, Václavovi Rožškovi 1 zl 15 gr, učiní toho 3 zl.
Leta Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového Šebesta Tomanů položil za grunt Martinovi Liškovi 1 zl a Václavovi Rožškovi 1 zl.

Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka dostal toho gruntu frýmarkem Martin Rožek od Šebesty Tomanového, tak aby sobě Martin Rožek doplácel na tom gruntě komu náleží po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za doplacení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Rožek a Kašpar Kopec S.R.S.N.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Rožek ročních peněz za g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem, ten náleží Bětě Rožškovej.
Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Rožek položil za grunt svůj ročních peněz, kteréž přijala Běta Rožšková na díl svůj 1 zl.
Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž podsedek Janovi Kolesíkovi ze čtvrtí roli za summu 10 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Pavel Škrobáček a Tomáš Lipa SRSAN.