Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Kateřině, manželce Jíry Vítka Šimkového

f 6a

Vyhledalo se jí spravedlnosti po nebožtíku Jírovi Valúchovém, prvním manželu její[m] 19 zl 21 gr 4 den. Ty sou vyšlé všecky a při právě zůstávají.
Odvedeno tomu s[irotku] ut s[upr]a na tu vyšlou spravedlnost ze statku n[ebožtíka] Matěje Knápka po Jírovi, Tomášovi, Matoušovi a Mikulášovi, s[irotcích] zběhlých 7 zl 23 gr.
Ta spravedlnost jak jde, zápisem při tom s[tatku] se spravíš. Actum letha [15]98.