Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci nebožtíka Matěje Nožičkova

f 7a

Jest jeden, Ondra a Kuna mateř jeho druhá, ten Ondra při mateři zůstává.
Vyhledalo se jim na oba díly hotových peněz s kladení Matěje Vlkova 12 zl 21 gr.
Z toho dáno Kuně napřed psanej 6 zl 10 ½ gr a na Ondru při právě zůstává též 6 zl 10 ½ gr.
Více co témuž sirot[kovi] z vinohradu Jana Mlynáře náležeti bude, který drží v hoře Gruntích, to se má vyhledati.
I vyhledalo na témž vinohradě výš psaným Jana Mlynáře
41 zl, přijde na každý díl 20 zl 15 gr. Ta spravedlnost jim jíti má, když se do Brodu od letha [15]93 vyplní 1 ½ zl.

Letha [15]93 položil Jan Mlynář za vinohrad dvojích peněz do truhlice 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl.
f 7b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka půjčeno z peněz tomuto sirotku náležitých Janovi Mlynářovi, otčímu jeho, hotových 20 zl. Za tu summu uvolil se Jan Mlynář tomu sirotku vyplniti 28 zl placením od letha 1602 po 5 zl. Místo rukojemství podstavil tomu sirotku vinohrad svůj v Gruntích, aby jej neměl moci žádnému prodávati, podstaviti ani profrejmarčovati, pokudž by tomu sirotku té sumy nevyplatil.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Mlynáře na dluh svrchu psaný 3 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Mlynáře na dluh ut s[upr]a 4 zl.
Jan Mlynářů srazil sobě dílu svého po Kuně manželce své na vinohradě 20 zl 15 gr.
A což jemu bylo půjčeno peněz, tolikýž sobě srazí na díl Kuny manželky své 6 zl 10 ½ gr.
A tak díl manželky své všecken přijal.