Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Martina Zajíčka

f 240a

Letha Páně 1593 koupil jest Martin Zajíčků od Mikuláše bratra svého půl podsedku za 30 zl. Ta spravedlnost všecka náleží témuž Mikolášovi vejš psané[mu]. Na to jest závdanku Martin témuž Mikolášovi položil 2 zl a ostatek 28 zl tenž Mikoláš Martinovi bratru svému za tu spravedlnost, kteráž Martinovi na gruntě jeho náležela, odvedl. A tak Martin toho půl podsedku svého má zaplacenej.

Letha [15]94 Jan Zajíček koupil podsedek vejš psaný od Martina Zajíčka za 30 zl. Závdanku témuž Martinovi položil 2 zl a dopláceti má ostatek 28 zl Mikolášovi bratru svému od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl.
Mikoláš napřed psaný pustil jest Janovi bratru svému těch 28 zl sám od sebe, dědicuov a budoucích svejch dobrovolně bez přinucení. A tak týž Jan Zajíče[k] má podsedek svůj zaplacený.
Více tenž Mikoláš Zajíců dal dobrovolně Janovi bratru svému jednu čtvrt roli, kterejž jemu Václav Dopitho za 15 zl prodal, tak aby se na túž roli žádnej z dítek jeho a spratek nepotahoval žádným vymyšlený[m] spůsobem na časy budoucí a věčné.
f 240b
Letha [15]97 prodal Jan Zajíček podsedek svůj se čtvrtí roli Ondrovi Klimšovi za hotovejch peněz 1 zl a tak jej má zaplacenej. Rukojmě za opravu a povinnosti Jan Pěnice, Vávra Střeblovský SRSN.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky prodal ze čtvrtí roli podsedek svůj Ondra Klimšů Mackovi Hodrlovému za summu 40 zl, platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hulínský, Ondra Klimšů, Štěpán Blákorů S.R.S.A N. Přidal jemu Ondra Klimšů jedny hony žita od Rúsovce.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Hodrlů za grunt Ondrovi Klimšovému 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Macek Hodrlů za grunt Ondrovi Klimšovýmu 15 gr.

Letha a za fojta ut s[upr]a Macek Hodrlů prodal grunt ut s[upr]a Filipovi Petrovýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a pustil jemu, což tu měl zaplaceného 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hloušků, Vašek Hynků, Jan Vašků S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Filip Petrů za grunt Ondrovi Klimšovýmu 1 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Filip Petrů prodal podsedek Ondrovi Klimšovi za hotové 2 zl. A tak jest zouplna a docela zaplacený.
Pustej
f 241a
Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Adamovýmu za 16 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák, Jan Chromý slíbili rukou společnú a [nerozdílnou].
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Adamů položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Klimše 1 zl.

Pusté

Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Matoušovi Florianovému za sumu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Jura Zapletal a Pavel Polák S.R.S.A N.

Pustý