Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotek nebošky Doroty Kožovy

f 84a

kterémuž Bartoň Kože dědek jest, kterýž své vůle užívá, jest jeden, Matěj.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Matěje Tkadlce podle zápisu knih purkrechtních 19 zl 15 gr. Ta spravedlnost jemu jíti má, když sirot[ci] nebožtíka Pavla Pivky, což na tom gruntě náleží, svou spravedlnost vyzdvihnou po 7 zl.
Jinde spravedlnosti více žádné nemá.

Letha [15]94 přijato od Matěje Tkadlce za grunth 15 gr. S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkový[ch] těch 15 gr vyzdviženy.
Jakož jest Matějovi výš psanému spravedlnosti náleželo
19 zl 15 gr, i poněvadž sirotek zběhlý jest, táž spravedlnost na jeho Milost Pána připadla a jest odvedena sirotkům Martina Vaňkového.
Letha [15]95 přijato od Matěje Tkadlce z gruntu peněz purgkrechtních 7 zl. J[es]t omylem napsáno, náleží ty peníze s[irotkům] Pavla Pivky.
Letha [15]96 přijato od Matěje Tkadlce z gruntu 7 zl. Sou vyzdviženy k ruce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkového.
Letha [15]97 přijato od Matěje Tkadlce 7 zl.
Letha 1598 přijato od – nic. Z toho dáno na s[irotky] Vaňka Posla převzatých peněz 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového dáno Matějovi z peněz panských, který se J.M.Pánu po zběhlých dostaly, 2 zl.
f 84b
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového po s[irotku] zběhlým odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkového podli odvodu ut s[upr]a 5 zl.