Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Bartoše Husáka

f 249a

Letha Páně 1590 Bartoš Husáků koupil jest grunth s půl lánem roli za 120 zl, na kderýž jest od letha 1592 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil na sirotky nebož[tíka] Matěje Knápka 18 zl. A ostatek 102 zl náleží těm sirot[kům] nebož[tíka] Matěje Knápka, ty má pokládati od letha 1593 při Vánocích pořadně po 4 zl. Ten závdanek při právě zůstává.
Týž více správu dává Bartoš vejš psaný, že jest mimo napřed psané položení Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh Martina Knápka dáti měl 6 zl. Přizná-li se k tomu Martin, má se těch 6 zl za příjem sem položiti a tak by do letha [15]93 vyplnil 24 zl. A pakli se nepřizná, toliko 18 zl do nadepsaného letha na svém gruntě má zaplaceno jmíti.

Letha [15]94 položil Bartoš Husák za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Více přijato na zadržalé peníze, což dotčený Bartoš do truhlice vložil 3 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Husák půl peněz za grunth svůj 4 zl a ostatek tenž Husák položiti má letha [15]96.
f 249b
Letha 1595 ten napřed psaný grunth jest od Bartoše Husáka prodán Václavovi Ožehovi za summu napřed jmenovanou s půl lánem roli, s osetím zimním, vůz, pluh, brány a jední[m] koněm za summu 100 zl. Závdanku témuž Bartošovi Husákovi položiti má a položil hned při odevzdávce 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské Macek Křižanů, Jan Jurků, Vávra Krkavců, Jan Šašků, Pecha Hrubý, Jan Tkadlec, Jan Vatků, Jan Hulínský S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Václav Ožeha za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Václav Ožeha za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Václav Ožeha za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Ožeha za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Václav Ožeh prodal grunt s půl lánem roli a s polovicí osetí všeho Václavovi Hynkovýmu za summu 100 zl bez závdanku. A jakož Václav Ožeh měl na tom gruntě zaplaceného 20 zl, ty jest Václavovi Hynkovému pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Křižanů, Macek Hodrlů a Vávra Krkavců S.R.S.A N.
f 250a
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Hynků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Hynků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 1 zl.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Hynků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Hynků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl.

Pustej

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového fojt a starší lhotští prodali grunt z půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíkovi] Václavovi Hynkovým, Matějovi Kozlovi za sumu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák a Filip Němec S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Kozel položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Kozel položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Kozel položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka (neuvedeno).

Pusté

Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka týž fojt a starší prodali g[runt] z půl lánem roli Filipovi Chrtánskému bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hříva a Jan Zachar S.R.S.A N.

Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodali týž fojt a starší grunt s polouláním roli Pavlovi Bošáckému za 30 zl, placení po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Martin Stehlík, Michal Vítků SRSN.

Pusté
f 250b
Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho ten grunt zase prodán Ondrovi Humplíkovi za summu 30 zl bez závdanku. Placení ročně k obci tvarožnolhotský každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Martin Žilka a Jíra Zapletal a Mathouš Kašparů SRSaN.

Letha 1649 za fojta Václava Štípského Ondra Humplík z toho gruntu zešel a dlouhý čas přez několik leth pustý zůstával. Tudy aby vždy déleji pustej nezůstával, jest prodán ten grunt z polouláním roli zase Janovi Liškovi v summě 20 zlm bez závdanku. Placení po vyjití lhoty komu náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Macek Sadílek a Ondra Manýš SRSaN.