Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Sirotci nebožt[íka] Jana Slováka

f 66a

Jest jich dvé, Jíra a Martin.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému, a to takto:
Item Jírovi náleží dovzíti i s tím, což mu po nebožce Kateřině sestře jeho z dílu jejího připadlo, mimo prvnější vyzdvižení a jemu od práva vydány ještě 40 zl 18 ½ gr.
Item Martinovi též náleží, což mu na díl jeho po Dorotě, též i po Kateřině, obou dvou zemřelých sester jeho, připadlo mimo prvnější vyzdvižení 127 zl 25 gr.
Suma všeho, což Jírovi a Martinovi náleží 168 zl 13 ½ gr.

Na to mají na osobách níže psaných toto:
Item na gruntě Václava Křižanového 31 zl. Ty jim jíti mají, když sirot[ci] nebožt[íka] Ondry Martinákova svou spravedlnost vyzdvihnou, při Vánocích po 3 zl.
Item na gruntě Lukáše Haléřkovejch 13 zl. Na to zadržel
6 zl a ostatek se jem[u] dopláceti má při Vánocích od letha [15]94 po 3 zl.
Item Matějovi Šaškovi za obilí 1 zl 18 gr dáno.
Na Mikulášovi Hrubým 24 gr dáno.
Na Tomášovi Matulovi 1 zl 7 ½ gr.
Též on za ručnici 16 gr.
f 66b
Item na vinohradě v Šumberku, kterejž Václav Jana Klimšového drží, 19 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item na Janovi Mackovým z Lideřovic na půl achteli vinohradu v Šumberku 40 zl 20 gr. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
A hotovejch při právě bejti má 60 zl 18 gr.

Letha [15]94 položil Matěj Šašků za obilí 1 zl 18 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikoláše Hrubého za obilí 24 gr.
Ty peníze vydány Jírovi a Martinovi, napřed psaným nápadníkům.
Letha [15]94 přijato od Dobeše Žida za Václava Jana Klimšového za vinohrad 3 zl v Šumberku. Ty tři zl sou vydány Jírovi a Martinovi.
Jakož jest položeno, že Martinovi 1 ½ zl dáno, ty se do truhlice vložily.
Téhož letha přijato od Jana Mackovýho z vinohradu do truhlice 2 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Též dáno letha [15]95 Martinovi na díl jeho 1 ½ zl.
Letha [15]96 přijato od Bartoně Roška na místě Dobruše Žida 15 gr. Ty sou dány Martinovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato od Bartoně Roška za vinoh[rad] 1 ½ zl. Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Též přijato za vinohrad od Jana Mackového 3 zl.

f 67a
Letha 1598 přijato za vinohrad od Mikuláše Škeřupového na místě Jana Mackového 2 zl.
A od Bartoně Roškového syna Václava přijato 1 ½ zl.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 zl 7 ½ gr.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Mikuláše Škeřupových za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Bartoně Rožkového za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Martinovi též dáno na díl jeho v nemoci 2 zl.
Jírovi dáno na díl jeho na vyšlou spravedlnost, které přijal od Macka Jurákového 1 zl 18 gr.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše Škeřupového za vinohrad 1 zl 15 gr.
Od Václava Rožkového za vinohrad na místě Bartoně Rožka položených 1 ½ zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.
Martinovi též dáno na díl jeho 1 ½ zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Roškového na místě jeho otce za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Martinovi na díl jeho.

NB. Jakož Jírovi náleží dovzíti dílu jeho od letha 1601 sumy 21 zl 4 gr, ty náleží dítěti jeho do Lideřovic, kteréž se tam z tohoto statku vyzdvihovati mají.
Vinohrad v Šumberku těchto sirotkův Jan Jursák z Lideřovic koupil od Mikuláše Škeřupového, aby za něj doplatil těmto sirotkům summy 29 zl 5 gr. A což na něm Mikuláš Škeřupů zaplatil, to jest Janovi Jursákovi pustil. Platiti má Jursák podle ourody od letha 1603 po 3 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina Roškova za v[inohrad] na místě Jursáka 1 zl.
Též od něho přijato za vinohrad druhou polovici na místě Václava Jana Klimšového 1 zl.
Zuostává se ještě za ten vinohrad dopláceti od letha 1605 6 zl.