Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Sirotci nebožt[íka] Řehoře Řehuše

f 85a

Jest jeden, Václav.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti vyšlé z gruntu Jakuba Hanzlova 8 zl 8 gr 4 den. Z toho zůstává za tímž Jakubem Hanzlový[m] 3 zl 19 gr 2 den, ostatek při právě zůstává.
Dáno jemu na to, když byl ve dvoře 1 zl 15 gr.

Letha [15]94 položil Jakub Hanzlů za podsedek s[irotku] nadepsanému 3 zl 19 gr 2 den.
Jakož jest Václavovi, neboštíka Václava[!] Řehuše zběhlému sirotku, náleželo 6 zl 23 gr 4 den, z toho jest Jeho Milosti Pánu odvedeno 3 zl 4 gr 2 den a ostatek 3 zl 19 gr 2 den, kteréž na hotově jsou, odvedeny do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Adama Němce.