Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Sirotek neboštíka Václava Holuše

f 102a

Jest jedna Kateřina. Ta v registřích sirotčích za sirotka zběhlého od Jeho Mi[l]osti Pána jest položena a že by se spolu z jinými sirotky stavěti neměla. A vtom jest umřela.
Vyhledalo se jí spravedlnosti při právě vyšlé 8 zl 1 gr
6 den.
A více své spravedlnosti žádnej nemá.

Jakož jest výš psanému sirotku spravedlnosti 8 zl 1 gr
6 den náleželo, poněvadž se týž sirotek k rejstrům nestavěl, ta spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a již j[es]t od Jeho Mi[l]osti vyzdvižena.