Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Dům Mikuláše Modrého

f 70a

Leta Páně 1573 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch, od kterejchž j(es)t jedna deska odtržena, v listu 322 nadepsaný Mikoláš Modrej má dům svůj po nebo(žtíkovi) Jiříkovi Kalném zůstalej za sumu 300 zl. Na kteroužto sumu j(es)t závdanku a peněz purkrechtních do leta 94 vyplnil
142 zl 4 ½ gr a tak ještě od leta 1595 při Vánocích rok po roku po 50 zl dopláceti zůstává 157 zl 25 ½ gr. Ta summa všecka náleží Janovi Kalnému, pastorku nadepsaného Mikoláše. Rukojmě za placení a opravu i povinnosti panské má postaviti.

Letha 1595 položil Mikoláš Modrý za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Kalnému o posudku 50 zl.
Letha 96 položil Mikoláš Modrý za grunth svůj Janovi Kalnýmu podle smlouvy 50 zl.
Letha 97 položeno z stat(ku) n(ebožtíka) Mikoláše Modrého za grunth podle smlouvy ostatní peníze 57 zl 25 ½ gr. Ty peníze sou vydány Janovi Kalné(mu) a tak on na tom gruntě více nic nemá.
Jan Kalný mpro

f 70b
Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.