Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci neboštíka Matouše Trnkového

f 104a
Jest jedna Kateřina a Kuna mateř její druhá. Táž Kateřina ve Lhotě Tvarožnej v službě zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na hotově, kteráž při právě zůstává 25 zl 2 ½ gr.
Náleží z toho mateři toho sirotka mimo to, co jest ona spolu s mužem svým a otčímem toho sirotka vybrala, 3 zl 24 gr 5 ½ den.
A sirotku vejš psanému 21 zl 7 gr 5 den.

Letha 94 přijato z gruntu Jana Navrátila peněz purgkrechtních, kteréž Kuně, mateři téhož sirotka, náležely a po smrti její na Kateřinu výš psanou připadly 4 zl. Ty v truhlici zůstávají.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Ondračkového za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 zl.
Více těm sirot[kům] položeno do truhlice sirotčí na vyšlou spravedlnost 6 zl.
Od vkladu do rejster Václavovi Letovskému 7 gr 2 den.
f 104b
Letha [15]95 přijato od Martina Ondračkového za grunth ostatních peněz 3 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Pavla Hopa ze Vnorov za rok [15]95 za vinohrad 2 zl.
Z toho vydáno s[irotkům] n[ebožtíka] Valy Poláka po mateři jeho napřed psané ostatních peněz 3 zl 24 gr.
Kateřině dáno na díl její 14 zl 28 gr 5 den.
Téhož letha přijato od Pavla Hopa za vinohrad, Kateřině vydány sou 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Pavla Hopa za vinohrad nejprve 2 zl a potom 4 zl. Sou vydány Kateřině všech 6 zl na díl její.
Letha [15]98 přijato od Pavla Hopy ze Vnorov 4 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
A tak spravedlnost svou vyzdvihla.