Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci nebožt[íka] Matouše Honze, ovčáka syna

f 86a

Jest těch sirot[ků] dvý, Jan a Markyta, též Kuna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na Jakubovi Šeplavým podle knih purkrechtních 29 zl. Ty mají takto jíti: letha [15]94 při Vánocích po 2 zl a letha 1595 při témž časi 3 zl, a tak vždy od téhož letha pořadně po 3 zl pokládati se má.
Z toho na mateři těch sirot[ků], poněvadž ona nemálo dluhů po smrti muže svého zaplatila, z dílu jejího vyplniti 13 zl a na sirotka každého po 8 zl po letech vydati.

Letha [15]94 přijato od Jakuba Šilhavýho[!] za podsedek peněz purgkrechtních do truhlice 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Mojžíšce Židovce za dluh
1 zl.
Letha [15]97 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth 3 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Jakuba Šeplavého 3 zl.
f 86b
Letha 1598 našlo se těmto sirotkom spravedlnosti jim náležité na vinohradě Jíry Duchkova v Šumědi sumy 19 ½ zl. Ty má platiti od letha ut s[upr]a po 2 zl.
Téhož letha ut s[upr]a přijato od Jíry Duchkova za vinohrad 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba Šeplavého za grunt 3 zl.
Též přijato od Jíry Duchkového za vinohrad 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jakuba Šeplavého za grunt 3 zl.
Z toho vyzdviženo k ruce J.M.Páně po sirotcích zběhlých peněz hotových, poněvadž se od mnoha let k rejstrom nestaví, 23 zl.
Od Jíry Duchkového za vinohrad přijato 1 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava Martina Vaňkových za g[runt] 3 zl.
K ruce J.M.Páně vyzdviženo po s[irotcích] zběhlých 4 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava Martina Vaňkových za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do míšených peněz po s[irotcích] zběhlejch na dluh n[ebožtíka] Jeho Milosti Pána.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava Martina Vaňkového za grunt ost[atních] peněz 4 zl. Ty sou dány do míšených peněz s[irotčích] na dluh n[ebožtíka] Jeho Milosti Pána a z zápisu sňaty.

Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry
Mathouškovýho za vinohrad v Šumědi na místě Jíry Duchkovýho
1 zl. Ten jest vzat k ruce J.M.Páně po zběhlým.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Matouškového
za vinohrad 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku]
zběhlým.
Letha 1613 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry
Matouškového za grunt 3 zl. To omylem napsáno, nenáleží jim.