Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Gr[unt] Evy Vlašky, pozůstalé vdově po nebo[žtíku] Kryštofovi Vlachovi

f 385a

Ta Eva Vlaška má grunth svůj koupený po nebož[tíku] Kryštofovi Vlachovi, muži jejím zůstalý, za summu 56 R, kterejchžto 56 R jest sobě na díl svůj, což jí po témž nebož[tíku] Kryštofovi přišlo, srazila.
A tak ten grunth svůj zaplacenej má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Thobiáš Sloup prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Nivnickýmu tesaři za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Pěkník, Jiřík Provazník, Pavel Vyskočil Mathyáš Hrnčíř S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Nivnický za g[runt] Thobiášovi Sloupovi 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Nivnický za grunt Thobiášovi Sloupovi 5 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Vácslav Nivnickej za gr[unt] Thobiášovi Sloupovi 5 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Nivnický za grunth Tobiášovi Sloupovi 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Nivnický za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Nivnický Tobiášovi Sloupovi za g[runt] 5 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Nivnický Thobiášovi Sloupovi za g[runt] 5 R.
f 385b
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Vácslav Nivnicský Thobiášovi Sloupovi za grunth 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Nivnicský položil za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav Nivnicský položil za grunt Thobiášovi Sloupovi 5 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Nivnicský položil za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Vácslava Nivnickýho tesaře pan purgmistr a spoluradní jeho prodali grunt napřed psaný Valentovi Křenovskýmu hrnčíři za summu 100 R. Závdanku dáti má na sirotky nebožtíka Vácslava Nivnickýho o Vánocích letha 1623 8 R a ostatek summy platiti má každoročně po 5 R. Odevzdán jest jemu ten grunt za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Vácslav Večeřů, Vácslav Hrnčíř, Matěj Vlk a Martin Horák S.R.S.A N.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po ujití z grunthův Jeho [Mil]osti Páně Valenty Křenovského prodán jest ten grunth ut s[upr]a Janovi Šimkovému za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i obecní Jan Rachovský, Urban Tesař S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Šimků položil za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka Jana Koláčka.
Letha 1635 za za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Bohunský na místě Jana Šimka předka svého položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka Jana Koláčka.
f 386a
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Bohunský na místě Jana Šimka předka svého položil za grunt peněz ročních
2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka Jana Koláčka.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Bohunský položil za gr[unt] svůj paní Evě Stloupce jinak Koláčkové peněz ročních 2 R.

Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Bohunský z gruntu ut supra zešel, purgkmistr a spoluradní jeho takový grunth prodali Jakubovi Čabaňovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu grunthu i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Matěj Dubanský a Jíra Žeravský
S.R.S.a N.R.

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spolurad[ních] t[oho] r[oku] zemrouc Jakub Čabaňa ten grunt Blažej Čabaňa syn jeho ujal. A poněvadž vyhořel, podle poručení vrchnosti jemu se také polovici upouští, pročež má ročně dopláceti po 3 zlm toliko 50 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Adam Moravec a Václav Cigánek S.R.S.a N.

Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Blažej Čabaňa prodal grunth ut supra Matějovi Petrovému za summu 100 R. A poněvadž Blažej Čabaňa toho grunthu po vyhoření dokonale nevystavěl a jemu
50 R na něm upuštěno bylo, Matěj Petrů pak jej náležitě postavil, tehdy takových 50 R jemu tuto se poráží, cokoliv dotčený Blažej
f 386b
Čabaňa postavil, za to jemu dal hotový 2 R, ostatních 50 R má každoročně při Vánocích platiti po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské a obecní Pavel Radmili a Jan Glogovský S.R.S.Ne.
Matěj Petrů na splacení svého gruntu dal při vinobraní 1667 ½ v[ědra] vína, v penězích 1 zlr. Takové se přijalo a odvedlo v reštu J.V.H.Mti do sklepů panských.
L[eta] 1670 [dne] 9. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka Matěj Petrů položil za grunt svůj jedním kusem černého dobytka na outratu holomúckú 1 zlm. Takové peníze vykázané sobě přijal Jiřík Svoboda.
Letha Páně 1671 [dne] 21. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matěj Petrů položil za grunt svůj 1 zlm. Takové peníze přijal pan purgkmistr ut sup[ra] do počtu svého.
Letha 1672 Matěj Petrů za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1674 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Matěj Petrů položil za grunt svůj k obci městské
1 ½ zlm. Takové přijal do počtu svého svrchu psaný purgkmistr za příjem.
f 387a
Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho nemohouc Matěj Petrů pro sešlost věku na gruntě svém seděti a dále opravovati, takový jest odprodal Jiříkovi Sochorovi za summu prodajnú za 100 zl mor[avských], placením ročně po 3 zl mor[avských]. Závdanku dal při držaných posudcích, které tenž Matěj přijal, 10 zl mor[avských]. Pročež se jemu za volný a svobodný odvádí.
Rukojmě za zvelebení a opravování gruntu p[an] Pavel Hořák a Martin Zábřeský S.R.S.a N. Stalo se dne a leta ut supra.

Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho maje v držení Jiřík Sochor předepsaný grunt, že takový Petrovi Šimkovi pustiti chce a sobě jiný ujati, jest přednesl. Pročež Petrovi Šimkovi v summě tej, jak Jiřík Sochor připsaný měl, jemu taky se připisuje, totiž za summu 100 zlm, na kteroušto summu Petr Šimků Jiříkovi Sochorovi hotových položil za to, co měl vyplaceného i za vystavení 17 zlm 4 gr 3 den. Pročež Petrovi Šimkovi za volný a svobodný se odvádí.
Rukojmě za zbývání císařských, panských [a] obecních povinností p[an] Václav Jurášek, p[an] Václav Mlýnek S.R.S.N. dne a letha ut supra, ostatek platit má nápadníkom.
f 387b
Letha 1699 dne 10. Maii Petr Šimků položil za grunt ut supra k obci městské na zaplacení dluhu panu faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil, osem rýnských, za které jsouce toho tak pilná potřeba, vypisuje se jemu 12 zlm. Ty přijal do počtu svého p[an] Johanes Dašický purgmistr.

Letha Páně 1710 dne 22. Decembris za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních toho času zdědíce Martin Šimků grunt ut supra po svém neb[ožtíku] otci Petrovi Šimkovi v summě sice 100 zlm, však že jeho neb[ožtík] otec na tou summu 22 zlm byl vyplatil a tenž grunt jemu i s tím, co on vyplacené měl, Martinovi dle kšaftu připadl, kteréhož až posavad připsaného neměl. Pročež se jemu připisuje v summě 78 zlm, z kteréžto summy obci městské strážnické na letha při každých posudcích po 3 zlm
f 388a
pokládati má. Že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskú rebelii přišel, upúští se jemu za vystavení třetí díl, totiž 26 zlm, ostatní summu platiti bude ut supra. Odevzdává se jemu za volný a v užívání svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu p[an] Eliáš Grögr a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
D[ne] a letha ut supra za purgmistra téhož nadepsaný Martin Šimků pokládá při držaných posudcích za grunt svůj obci strážnickej 1 zlm.
Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Šimků pokládá obci městské peněz verunkových 2 zlr, za kteréžto jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 3 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 388b
Letha Páně 1721 dne 20. Maii za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra v roku 1718 spolu s jinýma vyhořelý a nechtíce držitel jeho Martin Šimků jej zase vystavěti, takový prodal Martinovi Stanislavovi za hotových 22 zlr i s tím, co na něm verunkovej summy vyplaceného měl, totiž 52 zlm, ostatní pak summu 48 zlm má spláceti obci městskej po 3 zlm, contib[uci] za rok 1718 na sebe kupec vzal k placení. Však stodolu tak daleko jak zasahuje, totiž od plota od Novej ulice na čtyri sáhy dlúho do humna, na širokost pak jak grunt široký je, prodavač pak sobě na čase budoucí a do libosti svej vymínil a při tom domě nikterakž neprodává. Poněvadž pak ten dům stodolní je, pročež Martin Šimků činš z toho domu na svůj dům v Novej ulici přejal a toliko robotu tu stodolní na tomto ut supra zanechal. Kdyby pak od vrchnosti na domy v Novej ulici činš nějaký uložen byl, tehdy ten činš z gruntu ut supra, jak od starodávna
f 389a
přichází, Martin Šimků platiti přestane a kupec neb držitel tohoto gruntu ut supra činš takový jak prve se platíval, platiti povinen bude. Odevzdává se týž grunt Martinovi Stanislavovi za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1728 dne 22. Januarii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka, poručeného purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času po vyhoření gruntu ut sup[ra] de dato 18. Octobris 1726 a ukúpíce sobě držitel gruntu tohoto dům jiný po svém neb[ožtíku] tchánovi Pavlovi Machálkovi, tento nahoře psaný grunt z svej dobrovolnej vůle prodal i s tím vším, co na něm vyplaceného jest, Mikulášovi Kučovi za hotových 40 zlr, s placením ostatní verunkovej summy 48 zlr obci městskej při posudcích po 3 zlm. Pročež se nyní podle toho připisuje tenž grunt Mikulášovi Kučovi za vlastní a dědičný, tak jak jej Martin Stanislav v užívání měl.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Šneller a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 389b
Přípis Jana Kuče

Leta Páně 1782 dne 9. měsíce prasince za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních toho času pozůstávaje grunt ut supra po smrti Mikuláše Kuče bez hospodáře, aby takový nespustl, ze společného dědicův, totiž Jana, Tomáše bratrův a Kateřiny pozůstalých dítek, dorozumění zanechán jest nejstaršímu synovi Janovi Kučovi za vlastní a dědičný, však s tím doložením, aby peníze verunkovské p[e]r 48 zl mor[avských] po 3 zlm ročně obci k splacení, pak dluh na faru strážnickú p[e]r 50 zlr capelu a k tomu od mnohých let zasezelý interesse na sebe přijal. Což když on bratr nejstarší a respective pozůstalý syn po Mikulášovi Kučovi Jan Kuča vykonati přivolil, týž grunt se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný na ten zvláštní spůsob, že činž z něho vypadající, jak předcházející zápise ukazujú, grunt v Novej ulici po neb[ožtíku] Martinovi Šimkovi, na syna France Šimka dědičně připsaný, vybývati povinen jest a bude, dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu a placení povinností pan Pfilip Dvořák a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Pamět

Leta Páně 1783 dne 4ho měsíce dubna za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních toho času
f 390a
v ouplnosti počestnost rady předstoupili před Jich Opatrnost pány na dům radní Franc Šimek, jakožto držitel gruntu v Novej ulici, z držitelem gruntu v Německej ulici Janem Kučú a tu přednesli, kterak oni oba vespolek k uvarování dalších strany při gruntě Jana Kuče z humna jeho ku gruntu France Šimka do Novej ulice pozůstávající dle zápisu předešlého, roku 1721 dne 20. máje folio 388 versa pagina obmezenej služebnosti, totiž

že od gruntu v Německej ulici Jana Kuče držitel gruntu spodního František Šimek do humna, kdežto stodola zastavená následovně od plota neb stěnky do humna na čtyri sáhy zdýlky na širokost pak jak grunt široký jest, místo neb kus země vymíněno měl, vyskytnút se mohoucích rozepří, tímto spůsobem dobrovolně a na časy budúcní se domluvili a mezi sebú zavřeli. Aby totižto on Franišek Šimek, držitel gruntu v Novej ulici, od potahu na humno Jana Kuče do Nemeckej ulice majícího a psaného ustúpil, naprotiv čemuž ale že on Jan Kuča činž domovní jakož jiné všeliké povinnosti sám, tak jak od starodávna, zase každý vybývati a platiti povinen bude. K čemuž on František Šimek přistoupil a že proti tomu, když Jan Kuča a budoucí držitelé vrchního gruntu v Německej ulici jak činže, tak jiné jakékoliv toho gruntu se tejkající povinnosti, spláceti a vybývati bude, on František Šimek taky od potahu na humno gruntu Jana Kuče nikdy více a na věčné časy potahovati se nechce a nesmí být pod jakýmkoliv tahem neb spůsobem vymyšleným. To vše společně podáním ruky stvrdili dne a roku ut supra.