Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Jana Venhleďového

f 267a

Ten Jan má grunth svůj koupenej za 100 zl, za kderejž z dílem svým poraženým a za dluh nebož[tíka] otce svého spravení, též z závdankem a penězi purgkrechtními Anně sestře své položenými položil 56 zl. A ještě Anně sestře své od letha [15]94 při svatém Jiří po 4 R dopláceti má 44 zl. Na to jest jí položil 15 zl a dopláceti jí zůstává 29 zl.
Letha [15]94 položil Jan Venhledě za grunth svůj peněz purgkrechtních Anně sestře své 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Venhledě peněz purgkrecht[ních] za grunth svůj Anně sestře své 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Venhledě za grunth svůj Anně sestře své 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Venhledě Anně sestře své 4 zl.
Leta [15]98 položil Jan Venhledě Anně sestře své za grunt ročních peněz 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil Jan Venhledě za grunt Anně sestře své 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Venhledě za grunt Anně sestře své 4 zl.
f 267b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Venhledě za grunt Anně sestře své ostatní 1 zl. A tak grunt zaplacenej má.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek ut s[upr]a s půl lánem roli a z kusem vinohradu v Pomykalkách, zůstalý po neb[ožtíkovi] Janovi Venhleďovi, Janovi Susovýmu za sumu 24 zl. Z toho sobě srazil dílu Markyty manželky své, vdovy pozůstalé po neb[ožtíkovi] Janovi Venhleďovi, 19 zl. Zůstává dopláceti sirotku 5 zl placením při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pškavý, Jíra Pechů S.R.S.A N.
Těch svrchu psaných sirotkům náležitých 5 zl na tom podsedku se škodují. A tak Jan Sus má ten podsedek zouplna a docela zaplacený.

Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jan Sus prodal týž podsedek svůj Filipovi Urbánkovýmu z Pavlovic za summu 18 zl. Závdanku dal 2 zl, přidal jemu týž Sus dvoje hony žitem osetý a 2 koně, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škeřup a Martin Navrátil a Jan Vašků S.R.S.a N.
Jan Sus ujal tenž ut s[upr]a podsedek, kterýž byl Filipovi Urbánkovi prodal a on z něho ušel. A tak jej má zase zaplacený.

Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jan Sus prodal grunt svůj s půl lánem roli a z loukami k tomu gruntu náležejícími Václavovi Hustýmu na ten spůsob, že jemu dal Václav Hustý grunt ze čtvrtí roli zaplacený. A tak Václav Hustý má tenž grunt zouplna zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kašparů, Martin Mašalův SRSAN.
f 268a
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Hustý prodal grunth z půl lánem roli i s loukami k tomu náležejícími Jírovi Liškovejch za 60 zl. Závdanku dal jemu při prodaji 10 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Matěj Horký a Martin Stehlík S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Jíra Lišků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty od něho přijal Václav Hustý.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Lišků položil za grunt peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Lišků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hustého 2 zl.

Pustý

Ten grunt se od roku 1640 toliko za jednu čtvrt roli počítá, nebo Jíra Liška přijal od něho jednu čtvrt ku gruntu 39, z povolení urozeného p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu, toho času ouředníka hrabství strážnického.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ta čtvrt roli po n[ebožtíkovi] Martinovi Navrátilovi, kterýž zemřel, zůstala. A Martin Rožek pojmouce Kateřinu dceru svrchu psaného nebožtíka, ta čtvrt roli jest Martinovi Rožkovi odevzdána za volný a má ji za zaplacenou. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinších Jura Zapletal a Martin Uhlíř S.R.S.A N.

Pustý
f 268b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž grunt napřed psaný Vácslavovi Zahradníkovi z jednou čtvrtí roli za summu tu, což jí dal za stavení 4 zlm 8 gr 4 den. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Liška, Vojtek Buchtík SRSN.