Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Bartoně Roškova

f 276a

Letha 1585 Bartoň Rošků koupil jest grunth s půl lánem roli po nebož[tíkovi] Vávrovi Pěnicovi zůstalý za 106 zl, na kterýž j[es]t do letha [15]93 zaplatil, tak jakž v rejstrech sirot[čích] o tom položeno jest, 43 zl. A tak ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl sirot[kům] nebož[tíka] Vávry Pěnice 63 zl.
Letha [15]94 položil Bartoň vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Bartoň Rošků za grunth svůj půl peněz 2 zl a druhou polovici o s[va]tým Václavě letha 96.
Letha [15]97 položil Bartoň Rožků za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Bartoň Rožků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil Bartoň Rožků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškové[ho] Bartoň Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl.
f 276a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Rožků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň Rožků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali podsedek požár ut s[upr]a z půl lánem roli, ze 2 koňmi, pluhem, vozem a jiným všelijaký[m] k tomu gruntu od starodávna
příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Bartoňovi Rožkovi, Jírovi Pěnicovýmu za summu 40 zl bez závdanku. Platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Klimšů, Jíra Myslivců S.R.S.A N.
Jakož náleželo Mojžíšovi Danielovýmu na tomto gruntě dluhu po neb[ožtíkovi] Bartoňovi Rožkovým 13 zl, ty jest prodal Jírovi Pěnicovi za hotových 3 zl.
Z toho gruntu náleží ještě těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice předních peněz 25 zl.
Davidovi Pinkusčinému synu za dluh neb[ožtíka] Bartoně Rožka 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Jíra Pěniců srazil sobě na díl svuoj na tomto gruntě 25 zl. A tak nebude povinen platiti až do letha 1617.
Více skoupil od nevěsty Pinkusčiné, což jí na tom gruntě náleželo, poslední 2 zl za hotových 10 gr. A tak Jíra Pěnice má grunt zaplacený.

Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Vávry Pěnicového daroval týž grunt svůj s polouláním Jírovi Škeřupovýmu za podsedek, a tak týž Jíra Škeřupů g[runt] svůj má docela a zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení a povinnosti J.M.P. Vašek Škrach a Matěj Křižanů S.R.S.a N.
f 277a
Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jíra Škeřupů prodal grunt svůj s půl lánem roli Martinovi Kulichovi za summu
60 zl. Závdanku mu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha 1614 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Roják, Matěj Kozel, Vašek Hustý SRSAN.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Martin Kulichů jináč Šara za grunt svůj peněz 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Kulichů položil za grunt svůj Jírovi Škeřupovému 3 zl.

Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Kulich prodal ten grunt i s tím, což na něm měl zaplaceného, Janovi Radeckému za summu 60 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David z Rovně, Martin Rožků a Jíra Blažků SRSAN.
Letha ut s[upr]a Jan Radecký položil za grunt Jírovi Škeřupovi 2 zl.
Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Janovi Pechovému za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdáno jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jeho HM a jinších Martin Stehlík a Václav Frantíků S.R.S. A nerozdíl[nou].

Pusté